Nieuwe studies

bible_pocastBijgaande treft u twee nieuwe Bijbelstudies aan welke wij recent in Leek met elkaar hebben gehouden.

  • Liefde en Respect – 1 Tim5_6
    Hoe gaan wij met elkaar om in de Gemeente van de Here Jezus Christus? In deze studie vanuit Timoteüs hoe de onderlinge omgang hoort te zijn.
    Dit gedeelte wordt vaak op oudsten/kerkeraad toegpast maar de toepassing is veel breder.
  • De Weg van de Here
    Een studie, in “vogelvlucht” op Jesaja 40-66, de “Troostliederen” of profetieën van Jesaja over de Knecht (Israël), de Dienstknecht (Yashuw’ah) en de heidenvolken.
    Een boeiende studie over deze prachtige gedeelten in Jesaja.

De studies zijn in PDF-formaat. Klik op de links (titel) om ze te downloaden.