Studie avonden 2012/2013

(data onder voorbehoud)

Leek (Gr)

De studie-serie over de Korinthe-brief zal worden verzorgd door Br. D. Pol, Groningen.
Studies over het Marcus Evangelie door Br. R. Brinkman, stg. Yarah.

Bijbelstudies Stg. BTO Yarah, Leek, GroningenDe data en onderwerpen voor D.V. de 2e helft van 2012 zijn:

24/09   Marcus Evangelie
08/10   1 Korinthe
22/10   Marcus Evangelie
05/11   1 Korinthe
19/11   Marcus Evangelie
03/12   1 Korinthe
17/12   Marcus Evangelie

U bent van harte welkom op deze studie-avonden! Neem een Bijbel (NBG, HSV) mee! De toegang is gratis, er is een collectebus aanwezig voor een (vrije) gift ter bestrijding van de kosten zoals materiaal, zaalhuur en andere onkosten.

Burgum (Frl)

In Friesland, Burgum, worden ook studie-avonden gehouden. Deze worden op een privé adres, op de dinsdagavonden, verzorgd. Het adres maken wij daarom niet via internet bekend. Neem voor informatie hierover contact met ons op.

Zie voor meer informatie en data de Agenda.