Tag: donaties

Stopzetting online donaties via DigiWallet vanaf april 2024

Betaalprovider DigiWallet (Targetpay) stopt met het aanbieden van online betaaldiensten. Dit betekent dat wij vanaf eind april geen online donaties via iDEAL meer kunnen ontvangen via hen.

TargetPay laat weten dat hun online DigiWallet stopt omdat zij de concurrentieslag met grote aanbieders als Mollie niet aan kunnen en willen. Moederbedrijf TargetMedia laat weten:

TargetMedia heeft besloten om na 28 april 2024 geen bank betaaldiensten meer aan te bieden en stopt als Payment Service Provider. Na zorgvuldige overweging zijn wij tot de conclusie gekomen dat nieuwe wet- en regelgeving de toekomst van kleinere betaaldienstverleners beperkt, terwijl grote spelers (Top-5) substantiële investeringen kunnen doen voor een gezonde toekomst. TargetMedia behoort weliswaar tot een van de langst bestaande PSP’s, en zit qua grootte in de Top5-10, maar ziet geen realistische mogelijkheid en heeft de wens niet om een Top-5 speler te worden.

Voor de Stg. Yarah zijn de mogelijkheden voor het ontvangen van donaties via aanbieders van online betalingen beperkt. De grootste aanbieder, Mollie, wil niet werken met (kleine) stichtingen.

We zijn op zoek naar een nieuwe aanbieder. Tot eind april kunt u nog steeds donaties doen voor ons werk via de onderstaande donatie-button. Daarna wordt deze (helaas!) buiten werking gesteld.

Online donatie (iDEAL)

[wpcode id=”1118″]

BANKRELATIE
U kunt een eventuele donatie uiteraard ook overmaken op onze rekening bij de ING.
ING Bank, IBAN rek.nr. NL54 INGB 0004 4755 98, t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH

Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)!

Het is toch Gratis?

De insteek van het BijbelCollege, welke valt onder onze stichting, is dat via die site alles gratis wordt aangeboden – we willen namelijk dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld een Bijbelschool-opleiding te volgen. En ook op deze website is alles gratis. Maar ook ´gratis´ kent een prijs.. 

De bedoeling van de stichting is dat iedereen kennis kan nemen van het materiaal en gratis een opleiding kan volgen. Of op zijn minst een aantal lessen “naar believen” of naar behoefte kan volgen of gebruiken voor bijv. een bijbelstudie-kring.

Giften voor werk stg. Yarah noodzakelijkUw Steun is nodig!

Tegenwoordig vragen we op die website wel om een vrijwillige bijdrage. Want ook ‘gratis’ kost geld. Het kost de Stichting Yarah best véél geld om alles gratis aan te bieden. Tot nu toe wordt alles door de medewerkers van de Stg. Yarah uit eigen zak betaald. Zo is de hosting voor de websites gratis, door sponsoring via BrinkhostDotCom en de domeinen tegen kostprijs. Maar dit jaar kan zelfs dat niet betaald worden.

Zolang het kan, willen we het graag doen. Maar als u zich bedenkt dat de inkomsten aan donaties tot op dit moment dit jaar exact € 0,00 euro bedroegen en de kosten voor (verplichte) inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het aanhouden van een (zakelijke) betaalrekening bij de ING (€ 23,80 per kwartaal, ook noodzakelijk want anders kun je de rekeningen niet betalen en privé en de stichting moeten voor de belastingen natuurlijk ook gescheiden zijn) en kosten voor wat drukwerk en domeinnamen al snel rond de € 300,– per jaar zijn dan zult u begrijpen dát er een moment komt dat het wellicht niet meer te betalen is allemaal.

Bijbelstudie-avonden

De Bijbelstudie-avonden van de Stg. Yarah dan? Komt daar geen geld binnen, zult u zich wellicht afvragen.. Ja, daar wordt een collectebusje neergezet, en mensen doen daar wat in. Dat dekt de kosten voor de huur en de ééns per maand  (extern) ingehuurde studieleider meestal net niet/net wel. En deze studieleider, br. Pol, doet zijn werk voor reiskosten.

Wij vragen niet om geld

Eén van de uitgangspunten van de Stg. Yarah, voorheen Bijbel Aktueel, is altijd geweest: “Wij vragen niet om geld”. Want, “Om niet hebt u ontvangen, geef het om niet” (Mt. 10:8). En de benodigde financièn kwamen ook altijd binnen. Zonder dat we er om hoefden te vragen.

Aan de andere kant zegt God’s Woord ook: “De arbeider is zijn loon waard” (Lukas 10:7, 1 Tim. 5:18). De bestuursleden en vrijwilligers binnen Yarah krijgen en willen geen loon, geen vergoeding, daar zien we vanaf. Maar de stichting zelf is in dit geval ‘de arbeider’, en er zijn toch een paar kosten die gedekt moeten worden. Uw bijdrage zou dan ook zeer gewaardeerd worden!

Wilt u het werk van de Stichting Bijbels & Theologisch onderwijs Yarah steunen? Maak dan svp een (kleine) gift over op

ING Bank, rek.nr. 44 75 598
t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH

Hartelijk dank voor uw steun!