Tag: huwelijk

Wat zegt de Bijbel over het Huwelijk?

Wat zegt de Bijbel over het huwelijk? Bestaat er zoiets als een ‘Bijbels model’ qua huwelijk en schrijft de Bijbel voor hoe je moet trouwen, of je mag samenwonen of zelfs wel of geen huwelijk tussen partners van hetzelfde geslacht mag aangaan?

Bron: www.bijbelstudie.info

“Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.” – Romeinen 13:8

Wildlands-Adventure-Zoo-Dierentuin-Emmen_bijbelstudie_info“Afgelopen maandag waren mijn vrouw en ik dertig jaar getrouwd. We hebben er een mooie dag van gemaakt met elkaar. In het weekend waren we eerst samen naar de dierentuin Wildlands Adventure Zoo in Emmen geweest. We zijn echte dierentuin-liefhebbers en hebben de afgelopen jaren er al heel veel bezocht. De dierentuin in Emmen hebben we samen, met de kinderen, ook al vaak bezocht. Het is altijd weer fijn daar weer eens rond te lopen, te genieten van alle dieren en het ‘Samen uit’ zijn! De week er voor is één van onze dochters in het huwelijk getreden. Eveneens een mooie gebeurtenis met een mooie kerkdienst. Ook fijn dat het allemaal ook weer relatief normaal kon. Want de corona-beperkingen de afgelopen zestien(!) maand hebben ook op dit gebied een hoop roet in het eten gegooid voor veel mensen.”

Wat zegt de Bijbel over het huwelijk? Het is maar nét wie je het vraagt! Want als ik één ding in de afgelopen dertig jaar (en meer) wel heb geleerd is dat wat er over het huwelijk onderwezen wordt in kerken en gemeenten voor een groot, zéér groot, deel afhangt van de interpretatie. Dat blijkt bijvoorbeeld heel sterk als je het hebt over het huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht. Maar ook over onderwerpen als samenwonen en echtscheiding.

Download/lees hier verder (PDF-formaat, 10 pagina’s a4-formaat)

LHGBT en DE BIJBEL (de Nashville Verklaring)

LHGBT Nashille Verklaring en de BijbelWat zegt de Bijbel over het vraagstuk van genderdiversiteit en homoseksualiteit? Kunnen we als gelovigen vanuit Bijbels perspectief daar iets over zeggen?

De Nashville Verklaring heeft in heel Nederland veel beroering veroorzaakt.

De verklaring is ondertekend door meer dan 200 predikanten en prominenten uit Nederland uit de Protestants Christelijke kerken.

Ook SGP-leider Kees van der Staaij, andere prominenten uit SGP-kringen en sommige Evangelische predikanten zoals Ds. Bottenbley ondertekenden de verklaring.

WAT ZEGT DE BIJBEL?

De verklaring is opgesteld “met de Bijbel in de hand”. Echter, is de Bijbel zo rechtlijnig over dit onderwerp als de opstellers willen doen geloven. En, gaat het aan om de maatschappij op een dergelijke manier ‘een oordeel aan te zeggen’?

Wij zijn  ‘op de stoel van God’ gaan zitten wanneer het gaat over het wel of niet aanvaarden c.q. accepteren van ‘afwijking van de (biologische) norm’. Enerzijds aborteren we ‘disfunctionele’ mensen, anderzijds omarmen wij hen. We maken ‘wensbabies’, muteren genen, etc. Daar zit een, ethisch gezien, hele duistere kant aan. Het leven en welbevinden van de ene persoon wordt extreem waardevol en kostbaar gevonden en “mag wat kosten”; het andere leven eindigt in de container..

Dit (zeer uitgebreide) artikel, c.q. bijbelse verkenning, gaat dieper in op de vragen waar we tegen aan lopen in de hedendaagse maatschappij en gemeente (kerk). Vragen over ongehuwd samenwonen, abortus, homoseksualiteit, transgenders, de zondeval. Acceptatie van andersdenkenden. Het huwelijk. En: de context waarin, in de Bijbel, over een aantal van deze zaken wordt geschreven.

Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. – 1 Joh. 3:9; 1 Joh. 5:18

> Download het artikel (14 pagina’s, a4, PDF-formaat)