Tag: Jesaja

Hoe lang nog?

Gelovigen die het zicht op de Heer Jezus Christus houden vragen zich sinds het moment dat de Here van de aarde werd weggenomen al af wanneer de Heer in Zijn Heilige gedaante, in zijn Goddelijke heerlijkheid, terug zal keren.

“Wachter, hoe staat het met de nacht? Wachter, hoe staat het met de nacht? De wachter zei: De morgenstond is gekomen, maar het wordt ook nacht.” – Jesaja 21: 11-12

In de dagen van het Oude Testament werden steden en dorpen door wachters bewaakt en vooral in de nacht was dit een verantwoordelijke taak. Deze wachters waarschuwden de inwoners van de stad voor eventueel onheil of een inval van vijandelijke legers. Een zelfde taak is christenen ook toebedeeld, tenminste wanneer deze serieus met hun relatie met Christus om gaan. Een christen behoort te waarschuwen wanneer die werken van de vijand, van de duisternis ziet.

Lees hier verder (PDF): Hoe lang nog?

Nieuwe studies

bible_pocastBijgaande treft u twee nieuwe Bijbelstudies aan welke wij recent in Leek met elkaar hebben gehouden.

  • Liefde en Respect – 1 Tim5_6
    Hoe gaan wij met elkaar om in de Gemeente van de Here Jezus Christus? In deze studie vanuit Timoteüs hoe de onderlinge omgang hoort te zijn.
    Dit gedeelte wordt vaak op oudsten/kerkeraad toegpast maar de toepassing is veel breder.
  • De Weg van de Here
    Een studie, in “vogelvlucht” op Jesaja 40-66, de “Troostliederen” of profetieën van Jesaja over de Knecht (Israël), de Dienstknecht (Yashuw’ah) en de heidenvolken.
    Een boeiende studie over deze prachtige gedeelten in Jesaja.

De studies zijn in PDF-formaat. Klik op de links (titel) om ze te downloaden.