Tag: wetenschap

Q (Quelle): het Evangelie dat niet bestaat?

De Evangelieën van Matteüs, Markus en Lukas worden de ‘synoptische’ evangelieën genoemd. Als je de evangelieën van Matteüs, Markus en Lukas namelijk naast elkaar legt, valt op dat deze drie evangelieën veel overeenkomsten hebben.

Q. Een evangelie waarvan geen schrijver bekend is en waarvan de inhoud niet meer bekend is omdat het er simpelweg niet (meer) is. Dat wil zeggen: men gelooft dat het heeft bestaan, maar dat het er nu niet meer is. Maar hoewel het er niet meer is, vinden we er wel sporen van terug in het Nieuwe Testament volgens de (bijbel)wetenschappers.

Het Q-evangelie is een zogeheten ‘hypothese’, een aanname. Het is een uitvloeisel van de Tweebronnen-hypothese. Een gedachtegang die heel logisch lijkt mits je er vanuit gaat dat Matteüs en Lukas hun Evangelieën voor het grootste deel hebben overgeschreven van andere bronnen.

Wie, wat of waar is Q?

Nérgens kunnen we een relatie leggen tot een document dat zou kunnen worden opgevat als ‘Q’ oftewel een brondocument dat als grondslag kan dienen voor de Evangeliën van Matteüs, Markus en Lukas. Wie zou dit dan moeten hebben geschreven? En met welk doel? Dat is daarom allemaal nogal speculatief.

Dit raakt niet alleen de vraag hoe de bijbelboeken uit het Nieuwe Testament tot stand zijn gekomen maar ook wanneer.

Download – PDF, 10 pagina’s A4.

__
⇒ Meer bijbelstudies en artikelen

De Wetmatigheden van het Universum

De Wetmatigheden van het Universum 

Mark Twain is een van de meest beroemde Amerikaanse schrijvers ooit. Hij was, althans formeel, een Christen maar uit zijn latere werk, pas gepubliceerd na zijn dood, was ook een afwijzing van het Christelijke geloof en zelfs de Bijbel te vinden. Bovenal wees Twain het ‘georganiseerde Christendom’  af, zo schreef hij bijvoorbeeld: “If Christ were here now there is one thing he would not be – a Christian” en “de beste genezing voor Christendom is het lezen van de Bijbel”.

Twain was een observator, want juist zijn observatievermogen heeft ook geleid tot zijn boeken. En wat hij observeerde met betrekking tot de kosmos, het universum, is een zeer rake observatie. Ik begon met een observatie die, naar ik meen, geen enkele wetenschapper zal willen of kunnen tegenspreken: “Het Universum wordt beheerst door strenge en onveranderlijke wetten”

Download de brochure