Bijbelstudies, Brochures en Lezingen

Gratis Bijbelstudies, Publicaties, Predikingen en Video’s.

Yarah – beschermen, aanwijzen, onderwijzen, …

Download, lees of bekijk via onze website gratis bijbelstudies in PDF-formaat, als mp3-bestand (audio) en video-formaat. Bijbelstudies en predikingen vanuit Evangelisch perspectief. Studies en predikingen waarin de Here Jezus en Zijn Heilsplan centraal staat!

Gratis maar niet voor niets,..

Help ons het Woord te verspreiden!

Wij doen ons werk vrijwillig en zonder vergoeding.Wij worden daarbij ook gesponsored en gesteund door donaties. Toch zijn er soms wel kosten. Wilt u ons helpen deze kosten te dragen? Een (kleine) bijdrage wordt zeer op prijs gesteld! Zie voor meer details en hoe de bijdragen besteed worden deze pagina.

BANKRELATIE
U kunt uw gift ook overmaken op onze rekening bij de ING.
ING Bank, IBAN rek.nr. NL54 INGB 0004 4755 98, t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH

Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)!

Online Bijbelschool

De Bijbel bestuderen en tevens een certificaat of diploma Bijbelse Studies behalen?

De Stichting Bijbels en Theologisch Onderwijs Yarah is na zeven jaar voorbereiding in 2004 begonnen met het online brengen van de eerste, volledige, Bijbelcursus onder de naam “Internet Bijbel Cursus”. Later kwam hier een verdiepingscursus bij onder de naam “Scofield Bjbel College”.

In 2009 werden beide samengevoegd en verder uitgebreid. Onder de naam Yarah Bijbel College is sindsdien een systematische, online, Bijbelschool beschikbaar.

U vindt het BijbelCollege op https://bijbelcollege.nl.