Bijbelstudies, Brochures en Lezingen

Gratis Bijbelstudies, Publicaties, Predikingen en Video’s.

Download, lees of bekijk via onze website gratis bijbelstudies in PDF-formaat, als mp3-bestand (audio) en video-formaat. Bijbelstudies en predikingen vanuit Evangelisch perspectief. Studies en predikingen waarin de Here Jezus en Zijn Heilsplan centraal staat!

Yarah – beschermen, aanwijzen, onderwijzen, …

Het doet ons onmiddelijk denken aan de Here Jezus Christus. Hij staat dan ook centraal op deze website en in onze bediening. De richting die Hij wees, het onderwijs, de bescherming die wij genieten wanneer wij Hem volgen.

Middels de Stichting Bijbels & Theologisch Onderwijs ‘Yarah’ hopen wij een stukje van dit onderwijs door te kunnen en mogen geven. Voor meer informatie over de stichting zelf verwijzen wij u naar deze pagina.

Gratis maar niet voor niets,..

Help ons het Woord te verspreiden!

Wij doen ons werk vrijwillig en zonder vergoeding.Wij worden daarbij ook gesponsored en gesteund door donaties.

Toch zijn er soms wel kosten. Zoals de aanschaf van materialen voor voorbereidend werk en software voor bijvoorbeeld het BijbelCollege. Wilt u ons helpen deze kosten te dragen? Een (kleine) bijdrage wordt zeer op prijs gesteld! Zie voor meer details deze pagina.

BANKRELATIE
U kunt uw gift overmaken op onze rekening bij de ING. Hartelijk dank voor uw steun!
ING Bank, IBAN rek.nr. NL54 INGB 0004 4755 98, t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH

Online Bijbelschool

De Bijbel bestuderenen en tevens een certificaat of diploma Bijbelse Studies behalen?

De Stichting Bijbels en Theologisch Onderwijs Yarah is na zeven jaar voorbereiding in 2004 begonnen met het online brengen van de eerste, volledige, Bijbelcursus onder de naam “Internet Bijbel Cursus”. Later kwam hier een verdiepingscursus bij onder de naam “Scofield Bjbel College”.

In 2009 werden beide samengevoegd en verder uitgebreid. Onder de naam Yarah Bijbel College is sindsdien een systematische, online, Bijbelschool beschikbaar.

U vindt het BijbelCollege op https://bijbelcollege.nl.