Privacyverklaring

De Stg. Bijbels & Theologisch onderwijs verzamelt géén persoonsgegevens. Wij plaatsen géén tracker-cookies op uw computer en wij bewaren geen persoonsgegevens en/of verwerken deze ook niet via onze website.

Voor de website wordt slechts de verplichte ‘domeincookie’ geplaatst, een cookie voor het zichbaar maken van de correcte lettertypes (‘fonts’) zodat de weergave van de website correct is en een cookie voor het CDN-netwerk (caching van onze eigen website). Hiermee wordt nadrukkelijk geen inbreuk gemaakt op- danwel privacy-gevoelige data verzameld.

Voor de verbinding die u maakt wordt gebruik gemaakt van SSL-encryptie.

Van bezoekers wordt op de webserver alleen het ip-adres vastgelegd en na 24 uur automatisch verwijderd. Dit is slechts voor statistische doeleinden en na generatie van de statistieken worden ip-adressen verwijderd.

Deze website wordt gesponsord, beheerd en gehost door www.brinkman.it. Voor de privacy-verklaring en meer informatie van Brinkman.IT klik hier. Brinkman.IT verwerkt voor of namens ons, zie bovenstaande, géén persoonsgegevens.

Meer informatie over de AVG (Privacywetgeving) is verkrijgbaar via de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Inzageverzoek AVG
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl