Privacyverklaring

De Stg. Bijbels & Theologisch onderwijs verzamelt géén persoonsgegevens. Wij plaatsen géén cookies of trackers op uw computer en wij bewaren geen persoonsgegevens en/of verwerken deze ook niet via onze website.

Voor de verbinding die u maakt wordt gebruik gemaakt van SSL-encryptie.

Van bezoekers wordt op de webserver alleen het ip-adres vastgelegd en na 24 uur automatisch verwijderd. Dit is slechts voor statistische doeleinden en na generatie van de statistieken worden ip-adressen verwijderd. Deze website wordt gesponsord, beheerd en gehost door www.brinkman.it. Voor de privacy-verklaring en meer informatie van Brinkman.IT klik hier. Brinkman.IT verwerkt voor of namens ons, zie bovenstaande, géén persoonsgegevens.

Meer informatie over de AVG (Privacywetgeving) is verkrijgbaar via de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Inzageverzoek AVG
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl