Contactgegevens Stg. Yarah

Deze website, www.yarah.nl, is een initiatief van de “Stichting Bijbels- en Theologisch Onderwijs Yarah”

phone-381286_640CONTACT
Stg. Bijbels- en Theologisch Onderwijs Yarah
p/a Moeshorn 13, 9804 PX Noordhorn

Contactpersoon:
R. Brinkman
Email: info@www.yarah.nl

KVK-nr.
01161079, KvK Groningen

Bankrelatie
ING Bank, IBAN rek.nr.  NL54 INGB 0004 4755 98
t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH

DOELSTELLING
De stichting stelt zich ten doel: “Onderwijs over- en uit de Bijbel middels elektronische, gedrukte en mondelinge overdracht”.

Deze doelstelling trachten wij te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van informatie en onderwijs over- en uit de Bijbel:

  • …via deze (en andere) websites waarbij de nadruk ligt op het kostenloos of, in uitzonderlijke gevallen, tegen kostprijs beschikbaar stellen van Bijbelstudiematerialen in elektronische (= met name via internet) vorm zoals tekst, audio (bijvoorbeeld in mp3-formaat) en video;
  • …via gedrukte media zoals brochures;
  • …via mondelinge overdracht middels Bijbelstudie- en informatie-avonden, prediking, persoonlijk onderwijs en evangelisatie;
    ..via “afstandsonderwijs” middels het “Bijbel College”.

ONAFHANKELIJK
De stichting is onafhankelijk van enige stroming of gezindte. In leer en leven zoekt de stichting aansluiting bij de klassiek-evangelicale overtuiging(en).

FINANCIËN
De stichting heeft géén financieel (winst)oogmerk en kent géén betaalde bestuursleden of werknemers. Alle activiteiten worden door betrokkenen vrijwillig verricht: “Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!” (Vgl. Matteüs 10:8).

De stichting is voor haar werk afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van bestuursleden, sympathisanten, sponsoring (websites). Deze komen geheel ten goede aan het werk van de stichting. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Wilt u onze arbeid (financieel) steunen? U kunt uw gift(en) overmaken op:

rek.nr. 44 75 598
t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH

Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)!

JAARVERSLAG

_____
De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 20 augustus 2009 ten kantore van Mr. J. Cohen, Notaris te Groningen, en statutair gevestigd in de Gemeente Zuidhorn. De stichting is op 21 augustus 2009 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen.

De stichting heeft geen ANBI-status instelling. Giften aan de stichting zijn daarom niet belasting aftrekbaar.