Yarah Bijbel College

Certificaat of Diploma Bijbelse Studies

Vanuit de Werkgroep Bijbel Aktueel (nu Stg. B.T.O. Yarah) is in de afgelopen jaren het initiatief genomen om verschillende websites te ontwikkelen voor gratis online Bijbelonderwijs.

bijbelcollegenieuwesiteTwee van deze websites waren gericht op twee verschillende doelgroepen. Deze twee sites zijn in 2009 samengevoegd tot het Yarah Bijbel College.

Gratis Bijbelschool

Het Yarah Bijbel College biedt een gratis, online, “Bijbelschool-opleiding”. Wij geloven dat iedereen in staat is en moet worden gesteld om de Bijbel te bestuderen ongeacht achtergrond, vooropleiding of de kerk waar men toe behoort. Niemand uitgezonderd.

Wij stellen daarom ook graag iedereen in staat om dit te doen. Zonder (financiële) drempels! U kunt alle lessen online lezen en/of downloaden, op de computer de toetsen maken en zo een (aantal) certificaten behalen en zelfs een Diploma Bijbelse Studies.

Géén inschrijving nodig – Géén kosten – Géén verplicht bij te wonen lessen

Zie voor meer informatie en cursus aanbod de website: www.bijbelcollege.nl.

Bijbelschool

Training en onderwijs van (jonge) mensen in de kennis van Gods Woord is de éérste taak van de lokale Gemeente. Veel gemeenten hebben echter niet de mogelijkheid hiertoe, vaak ontbreekt het aan bekwame docenten of de financiële mogelijkheden.

bible_open_newEen Bijbelschool is dan het aangewezen alternatief waarbij een Bijbelschool zich uiteraard altijd zich dient te beseffen dat het niet een op zichzelf staand instituut is maar ten dienste staat van de gemeenten.

Met onze online Bijbelschool willen we dan ook zeker niet beogen het onderwijs in de gemeenten overbodig te maken maar, voorzover mogelijk, aan te vullen en (gratis) middelen en onderwijs aan de Gemeente van Christus Jezus aanbieden.

De online cursus is inmiddels door duizenden mensen gevolgd. Doet U mee? Wij nodigen U van harte uit om vandaag nog Uw of jouw online studie van de Bijbel te beginnen. Om zo meer kennis op te doen van Gods Woord en Uw leven te verrijken daarmee!

Kijk op https://bijbelcollege.nl/ voor meer informatie.