Bijbel College

bijbelcollegenieuwesiteVanuit de Werkgroep Bijbel Aktueel (nu Stg. B.T.O. Yarah) is in de afgelopen jaren het initiatief genomen om verschillende websites te ontwikkelen voor gratis, Bijbels, online onderwijs.

Twee van deze websites waren gericht op twee verschillende doelgroepen. Deze twee sites zijn nu samengevoegd tot het Yarah Bijbel College.

Het Yarah Bijbel College biedt een gratis, online, “Bijbelschool-opleiding”. Voor wie wil is het mogelijk na het doorlopen van de volledige cursus een Diploma Bijbelse Studies (Dip.BS) te behalen.

Zie voor meer informatie en cursus aanbod de website: www.bijbelcollege.nl.

Bijbelschool
Een Bijbelschool is eigenlijk een ‘noodzakelijk kwaad’. Training en onderwijs van (jonge) mensen in de kennis van Gods Woord is de éérste taak van de lokale Gemeente. Veel gemeenten hebben echter niet de mogelijkheid hiertoe, vaak ontbreekt het aan bekwame docenten of de financiële mogelijkheden. bible_open_new

Een Bijbelschool is dan het alternatief waarbij een Bijbelschool echter altijd zich dient te beseffen dat het niet een op zichzelf staand instituut is maar ten dienste staat van de gemeenten, zij zijn feitelijk een verlengstuk van het (gemeentelijk) onderwijs. Een Bijbelschool is derhalve géén “opleidingsinstituut voor voorgangers”.

Met onze online cursussen willen we dan ook zeker niet beogen het onderwijs in de gemeenten overbodig te maken maar, voorzover mogelijk, aan te vullen en (gratis) middelen en onderwijs aan de Gemeente van Christus Jezus aanbieden.