Bijbelstudie

Alle rechten © voorbehouden Stg. Yarah. Voor alle publicaties van de Stichting geldt: ongewijzigde, niet commerciële, reproductie is toegestaan mits mét bronverwijzing. Het ‘dieplinken’ van deze content is niet toegestaan.

Bijbelcollege

diary-147191_640Voor een volledige, gratis, Bijbelschool opleiding verwijzen wij u naar de website van het “Bijbel College”, een initiatief van de Stg. BTO Yarah. Via de cursus van het Bijbel College kunt U diverse certificaten behalen alsmede een Diploma Bijbelse Studies.

Klik hier om het BijbelCollege te bezoeken.

Actuele onderwerpen

 • De Bestorming van het Capitool – Staatsgreep of Zwanenzang?
  Was de bestorming van het Capitool door aanhangers van Donald Trump, op 6 januari 2021, een mislukte staatsgreep of de zwanenzang van Trump en zijn aanhangers? Of, speelt er heel iets anders? En was het binnendringen van het Capitool inderdaad zo uniek als dat wij nu denken?
  Download volledige artikel
 • Hoe lang nog?
  Jesaja 21: 11-12: “Wachter, hoe staat het met de nacht? Wachter, hoe staat het met de nacht? De wachter zei: De morgenstond is gekomen, maar het wordt ook nacht.”. In de dagen van het Oude Testament werden steden en dorpen door wachters bewaakt en vooral in de nacht was dit een verantwoordelijke taak. Deze wachters waarschuwden de inwoners van de stad voor eventueel onheil of een inval van vijandelijke legers. Een zelfde taak is christenen ook toebedeeld, tenminste wanneer deze serieus met hun relatie met Christus om gaan. Een christen behoort te waarschuwen wanneer die werken van de vijand, van de duisternis ziet.
  Lees hier verder (PDF): Hoe lang nog?
 • Bijbelstudie (vlog) “De Wereld Dringt Binnen” (gastbijdrage).
  Is er een parallel tussen de huidige tijd en de tijd van Lot? Laten we de wereld binnendringen? Laten we de wereld toe dat wij iets van ons persoonlijk, een deel van ons lichaam, afstaan aan de wereld? Vragen die gesteld moeten worden. En, hoe beantwoorden we die?
  Lees hier verder of bekijk de Video.
 • Corona-Samenzwering – Wil Bill Gates iedereen vaccineren, van een chip voorzien?
  Is Corona een ziekte die bewust verspreid is? Wat is er waar van alle berichten dat er sprake is van een samenzwering door politici, WHO, medici en journalisten via de ‘mainstream-media’ om de burger zijn vrijheden te ontnemen?
  VIDEO | DOWNLOAD PDF
 • De Systeemcrisis – Pandemie, Geld, Macht en de 3e Wereldoorlog
  Is de corona-pandemie een ’teken van de eindtijd’? Of moeten we nog heel andere dingen verwachten? Wat zegt de Bijbel over het einde van deze wereld en is dat een realistische weergave?
  VIDEO | DOWNLOAD STUDIE (PDF)
 • Ziekte en Rampen – een straf van God?
  Zijn ziekte en rampen een straf van God? Oordeelt God de wereld voor haar zonde? Waar is God in moeilijke tijden. En waarom zwijgen de verkondigers van de genezingsbedieningen als er wereldwijd een crisis uitbreekt?
  VIDEO | DOWNLOAD STUDIE (PDF)

Bijbelstudie

Inleiding op de Bijbel

   • Overzicht van het Oude Testament, PDF Download
    Het Overzicht van het Oude Testament is een schematische, puntsgewijze, opsomming van de gebeurtenissen en hoogte- en dieptepunten uit het Oude Testament. Personen, plaatsen, voorvallen, belangrijke sleutelteksten, de connectie met het Nieuwe Testament. (70 pagina’s aan notities, PDF-formaat).

Boekstudies

 

Thematische studies

 

Bijbel

Diverse studies, artikelen, brochures en predikingen

Stromingen, opvattingen, dwalingen

Alverzoening

Charismatische Beweging

Andere stromingen en opvattingen

  • Het Reformatorische Baptisme (de “Sola5”-beweging). Een korte beschouwing van de, in Nederland relatief onbekende maar opkomende aandacht voor de puriteinen, heiligingsbeweging en het Reformatorisch Baptisme.
  • Peter S. Ruckman – de “King James Only” beweging.
   Sektarisme en dwaling rondom de Bijbelvertaling (KJV/Staten Vertaling).
  • Discernment – onderscheid maken of bitter vechten?
   Er zijn sinds de laatste jaren een aantal zogenaamde ‘discernment ministries’ of mensen met een ‘roeping’ om andere Christenen ’te beoordelen en te toetsen’. Maar is hier werkelijk sprake van een roeping of een ‘gave’? Of is er wellicht een andere reden voor deze strijd?

Ethische Kwesties

  • LHGBT en de BIJBEL – De Nashville Verklaring (PDF, 14 pagina’s)
   Een uitgebreide studie over de Nashville Verklaring en de vragen die daardoor (zijn gaan) spelen met betrekking tot seksualiteit, genderidentiteit, de Bijbelse uitgangspunten over homoseksualiteit e.a. aanverwante zaken. De Gemeente, de kerk, ziet zich voor uitdagingen geplaatst op dit punt. Moeten we “mensen met de Bijbel om de oren slaan” of “in liefde acceptatie nastreven”? De Nashville Verklaring legt de nadruk op een (bepaalde) Bijbelse duiding van dit onderwerp. En de Bijbel is daarin voor ons ook maatgevend. Wat zegt de Bijbel eigenlijk van dit onderwerp?
   Download (PDF)