Bijbelstudie

Bijbelcollege

diary-147191_640Voor een volledige, gratis, Bijbelschool opleiding verwijzen wij u naar de website van het “Bijbel College”, een initiatief van de Stg. BTO Yarah. Via de cursus van het Bijbel College kunt U diverse certificaten behalen alsmede een Diploma Bijbelse Studies.

Klik hier om het BijbelCollege te bezoeken.

Bijbelstudie

Boekstudies
Thematische studies

Diverse artikelen, brochures en predikingen

Stromingen, opvattingen, dwalingen

Alverzoening

Charismatische Beweging

Andere stromingen en opvattingen

  • Het Reformatorische Baptisme (de “Sola5”-beweging). Een korte beschouwing van de, in Nederland relatief onbekende maar opkomende aandacht voor de puriteinen, heiligingsbeweging en het Reformatorisch Baptisme.
  • Peter S. Ruckman – de “King James Only” beweging.
   Sektarisme en dwaling rondom de Bijbelvertaling (KJV/Staten Vertaling).
  • Discernment – onderscheid maken of bitter vechten?
   Er zijn sinds de laatste jaren een aantal zogenaamde ‘discernment ministries’ of mensen met een ‘roeping’ om andere Christenen ‘te beoordelen en te toetsen’. Maar is hier werkelijk sprake van een roeping of een ‘gave’? Of is er wellicht een andere reden voor deze strijd?

Ethische Kwesties

 • LHGBT en de BIJBEL – De Nashville Verklaring (PDF, 14 pagina’s)
  Een uitgebreide studie over de Nashville Verklaring en de vragen die daardoor (zijn gaan) spelen met betrekking tot seksualiteit, genderidentiteit, de Bijbelse uitgangspunten over homoseksualiteit e.a. aanverwante zaken. De Gemeente, de kerk, ziet zich voor uitdagingen geplaatst op dit punt. Moeten we “mensen met de Bijbel om de oren slaan” of “in liefde acceptatie nastreven”? De Nashville Verklaring legt de nadruk op een (bepaalde) Bijbelse duiding van dit onderwerp. En de Bijbel is daarin voor ons ook maatgevend. Wat zegt de Bijbel eigenlijk van dit onderwerp?
  Download (PDF)


Alle rechten © voorbehouden.

Voor alle publicaties van de Stichting geldt: ongewijzigde, niet commerciële, reproductie is toegestaan mits mét bronverwijzing.