Op dit moment hebben wij een aantal video’s beschikbaar gesteld via YouTube. Wij hopen in de toekomst meer video’s en presentaties hier toe te voegen. Meer video’s via deze link of via ons Youtube kanaal.

U kunt ons YouTube kanaal vinden via deze link.

EEN ANDER EVANGELIE – GALATEN 1:6-9

Wat is het ‘andere Evangelie’ waar Paulus over spreekt? Om dat andere Evangelie te onderkennen, moet je eerst weten wat het Evangelie is en wat er zo ánders is aan wat de Galaten werd onderwezen.

HET VERHAAL VAN RUTH

Wat vertelt het verhaal van Ruth ons eigenlijk over de positie van de vrouw in het oude Israël, over buitenlanders en over genade? Een Bijbelstudie (video en PDF download) over het verhaal van Ruth.

OPGEVAREN NAAR DE HEMEL

Wat betekent Hemelvaart eigenlijk voor de gelovige? Download hier de tekst (PDF).

DE DIGITALE MUNT

De digitale Munt, of digitale euro, wordt door veel complotdenkers op één hoop geveegd met allerlei complot theorieën. De digitale munt is echter geen complottheorie maar een realiteit.

HET ONTSTAAN VAN HET KWAAD

Download de (uitgebreidere!) Bijbelstudie over dit onderwerp via deze link (PDF-formaat)

DOOD, WAAR IS UW PRIKKEL?

1 Korinthe 15:55 (HSV)
Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?

WAT IS ECHTE VRIJHEID?

Een (korte) video naar aanleiding van het opheffen van de corona-maatregelen. Is deze vrijheid de échte vrijheid waar we zo naar verlangen?

ZIEKTE EN RAMPEN, EEN STRAF VAN GOD?

Zijn ziekten en rampen een straf van God op de zonde in deze wereld? Arjen Lubach daagde Gert-Jan Segers (ChristenUnie) uit met de vraag ‘Waar is God’ bij het uitbreken van de corona-crisis. Wat is het antwoord op deze vraag?

Download via deze link de tekst van deze video.

VAN GENESIS TOT GOLGOTHA

Van Genesis tot Golgotha: de route loopt vaak niet zoals je verwacht in het leven. Planning en realisatie kunnen nogal eens verschillen. De bedoeling van het ontstaan van de mensen was dat de mensen in vrede met God zou leven. Dat gebeurde niet. En het was de bedoeling, of verwachting, van de aanhangers van Jezus dat Hij Koning van Israël werd. Maar Hij stierf aan een kruis.

VERZOENING MET GOD. WORDEN ALLE MENSEN BEHOUDEN?

Worden alle mensen, “door oordelen heen”, uiteindelijk behouden? Een video over een controversieel onderwerp binnen het (evangelische) christendom: de Alverzoeningsleer. Een video welke tot veel tegenstand heeft geleid. Maar wij voelen ons geroepen de waarheid te verkondigen omtrent dit onderwerp.

Download via deze link de presentatie in PDF-formaat

Slotdienst EBG Noordhorn

Samenvatting van (de laatste) dienst van de Evangelische Bijbel Gemeente te Noordhorn. Predikant: Br. A. Marinus