Publicaties

Veel van onze studies worden gratis aangeboden. Sommige studie(s) niet omdat u deze in druk kunt bestellen en/of als betaalde download. De opbrengst van de verkopen komen ten goede aan het werk van de Stichting Yarah, de auteur(s) van een studie krijgt zelf géén vergoeding (ook niet voor de studie-avonden).


Gratis Bibjelstudie over David, Koning van IsraëlTijdens de Bijbelstudies van het eerste deel van het seizoen 2013-2014 hebben we in Leek (Groningen) een gedeelte van het leven van David bestudeerd. Deze Bijbelstudie is nu afgerond en nu als gratis download hier verkrijgbaar. 

In deze studie staat vooral centraal hoe David het punt bereikte dat hij Koning van Israël werd, de historische feiten rondom het Koningshuis van David en de toekomst van het Koningshuis van David – dat tot een ééuwig Koningschap over Israël is gesteld.

We gaan door diverse hoofdstukken van 1 en 2 Samuël heen maar ook andere Bijbelgedeeltes worden uiteraard bestudeerd alsmede diverse buiten-Bijbelse bronnen zoals archeologische vondsten.

Deze studie wordt niet in druk uitgebracht en is uitsluitend als PDF te downloaden. Het elders aanbieden/verspreiden hiervan is niet toegestaan tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verkregen. Alle rechten (c) 2014, Stg. BTO Yarah.

David – Koning van Israel

 


Bijbelse visie op gemeentegroeiGemeentegroei vanuit Bijbels Perspectief

De kerk bestaat voor geen enkele andere reden dan deze: mensen trekken tot Christus. Om  hen naar het beeld van Christus te maken. Als we dat niet doen, dan zijn alle kathedralen, geestelijken, zendingsposten, zelfs de Bijbel zelf, een totale verspilling van tijd. God werd een mens met geen enkel ander doel dan dit” – C.S. Lewis

Veel gemeenten en kerken hebben de afgelopen jaren het programma “Doelgerichte Gemeente” gedaan. Met als gevolg dat de gemeenten groeiden in ledental, in veel gevallen. Wat is nu de kracht van programma’s als “Doelgerichte Gemeente”, de inhoudelijke kant even daar gelaten? De grote kracht er van is dit: het zorgt er voor dat een gemeente (weer) ’focus’ krijgt.

De vraag is – is dat dan de, of een-, Bijbelse methode die wij moeten toepassen voor Gemeentegroei? Kunnen gemeenten of kerken nog ‘autonoom’ groeien en: wat is er, Bijbels gezien, nodig voor Gemeentegroei? Of is Gemeentegroei iets wat we helemaal niet, of juist wél, na moeten streven?

Een beschouwing van de huidige situatie en een Bijbels perspectief op Gemeentegroei.
40 pagina’s, a5-formaat, geniet met glansomslag.

De brochure is te bestellen via Lulu.com, via onderstaande links:

Gedrukte versie (€ 4,95 ex verzendkosten)
> Gemeentegroei vanuit Bijbels Perspectief (PDF-formaat)


ogenmarcusDoor de Ogen van Marcus

Wie was Jezus van Nazareth? Wat is het verhaal rondom en van deze man, die tweeduizend jaar geleden leefde en van blijvende invloed op de geschiedenis van deze wereld is geweest?

Van zijn leven zijn meerdere verslagen beschikbaar, waarvan het oudste het “Evangelie van Marcus” is. In deze studie, een weerslag van een groot aantal lezingen/studie-avonden, wordt dit Evangelie van Marcus bestudeerd om zo een beter zicht te krijgen op de bijzondere man waarover dit Evangelie spreekt. We zien Jezus, door de ogen van één van zijn tijdgenoten en assistent en schrijver van Petrus – de Apostel die de leider van de jonge Christelijke kerk werd.

Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd of geprint en (gratis) worden doorgegeven aan anderen (uw bijbelkring, leestafel van uw kerk, vrienden, familie..)

A4, ringband (gedrukte versie), 106 pagina’s.

Bestel het e-Boek (slechts €1,95)
Bestel de gedrukte versie (€ 9,95)