De #coronacrisis – Zegen of Vloek?

In een tijd van crisis worden mensen inventief. Bijeenkomsten van meer dan 100 mensen zijn niet meer toegestaan. En ook kleinere bijeenkomsten worden zekerheidshalve afgeblazen. Niet onverstandig, want: veel kerkgangers bevinden zich in de ‘risicogroep’. Of ze hebben familie en relaties in deze groep. Als kerken en gemeenten moeten we hierin onze verantwoordelijkheid nemen.

Het klinkt wellicht gek, maar ik ben op een bepaalde manier dankbaar voor deze crisis. Ineens krijgt een tekst als Efeze 5:20 een betekenis die je niet zou vermoeden:

Ef. 5:20 “dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus, God de Vader, voor alles”

Veel kerken en gemeenten nemen nu hun verantwoordelijkheid en worden, eindelijk(!), ook “inventief”. Ze benutten middelen die al zo lang ter beschikking staan maar vaak genegeerd worden door ze.

De komende zondagen zul je zien dat er talloze kerken en gemeenten online een kerkdienst uitzenden. Live streamen via Facebook, Youtube of diensten online beschikbaar stellen eerder zijn opgenomen. Sommige in eenvoud, andere filmen een complete dienst “zonder publiek”. Hoe het gedaan wordt, maakt niet uit.

Eerder deze week sprak ik er al over met iemand en zei: “Waarom streamen ze niet!”. En gelukkig, er zijn diverse kerken en gemeenten die dit gaan doen.

Doorbreek de muur
Afbeelding van Tumisu via Pixabay

BINNEN ZITTEN WORDT NAAR BUITEN TREDEN
Het corona-virus is vervelend. We kunnen niet meer met elkaar ‘in de kerk zitten’. Zo wordt het ervaren. Maar, draai het eens om: wat een geweldige kans ligt hier en wordt nu éindelijk benut. Al jarenlang zitten kerkgangers binnen hun eigen gebouw en zijn vaak intern gericht. Nu treden kerken éindelijk, weliswaar gedwongen door omstandigheden, (weer) naar buiten.

Al jarenlang ben ik betrokken bij de Stg. Yarah, als voorzitter, en doen we onder andere evangelisatie via Internet. Online materiaal, zoals studies, bijbelstudies (audio) en video’s. We zijn niet de enige uiteraard. En we zien dat het enorm effectief en efficient is. Al jarenlang loop ik ook te hoop tegen het feit dat kerken en gemeenten vaak zo bitter weinig doen op dit gebied. Nu “moeten ze wel”.

Het Evangelie zal nog nooit zó veelvuldig online geklonken hebben als de komende weken. Daar mogen we alleen maar dankbaar voor zijn.

Zie het dus niet als een oplossing voor een probleem (het “bij de leden brengen van een preek”) maar als een kans. Een enórme kans die benut kan én moet worden om het Evangelie onder de aandacht te brengen bij al die ‘thuisblijvers’. Mensen die nu, bijvoorbeeld uit verveling, op Youtube of Facebook browsen? De kerken en gemeenten hebben nu de kans ze te bereiken. Denk goed na over je boodschap. Zie het niet als een oplossing om je eigen kerkdienst bij je ‘eigen groep’ te brengen maar als een een gelegenheid, een kans, om het Evangelie daar te brengen waar het anders vaak niet meer komt: bij mensen thuis.

HIER STOPT HET NIET, TOCH?
Persoonlijk hoop ik dat straks, als “corona” weer voorbij is, er heel veel kerken hun diensten online zullen blijven uitzenden. Nu ze ontdekken hoe simpel dat bijvoorbeeld kan via Youtube (zie bijvoorbeeld deze link: https://support.google.com/youtube/answer/2474026?hl=nl) is er geen enkele reden om het niet te (blijven) doen, integendeel. De kerken en gemeenten kunnen, beter nog: moeten, naar buiten treden.

Wellicht zouden we eigenlijk corona in dit verband als een zegen mogen beschouwen. Het is uiteraard niet bepaald een zegen te noemen maar vergelijk het met de vervolging in Jeruzalem (Handelingen 8). Noodgedwongen moesten de gelovigen “verspreiden” om aan vervolging te ontkomen en het Evangelie werd daardoor veel sneller verspreid.

Sommige menen te moeten verklaren dat iets als het ‘corona-virus’ een ’teken van de eindtijd’ is. Een rabbi in Israël relateerde het zelfs aan de ‘gay-pride’ en beweerde dat het een straf van God was. Maar we mogen het, vanuit de Bijbelse optiek, zien als iets om voor te danken, als een door God gegeven mogelijkheid.  Hoe paradoxaal dat ook mag klinken. Want: nu worden de kerken en gemeenten er toe gebracht om door deze corona-crisis alternatieven te zoeken voor hun kerkdiensten en samenkomsten. En wordt het Evangelie dáár gebracht waar het hóórt te klinken: búiten de kerkmuren!

Download artikel/tekst video in PDF