Category: Bijbelstudies

Korte studies en publicaties

LHGBT en DE BIJBEL (Nashville Verklaring)

LHGBT Nashille Verklaring en de BijbelWat zegt de Bijbel over het vraagstuk van genderdiversiteit en homoseksualiteit? Kunnen we als gelovigen vanuit Bijbels perspectief daar iets over zeggen?

De Nashville Verklaring heeft in heel Nederland veel beroering veroorzaakt.

De verklaring is ondertekend door meer dan 200 predikanten en prominenten uit Nederland uit de Protestants Christelijke kerken.

Ook SGP-leider Kees van der Staaij, andere prominenten uit SGP-kringen en sommige Evangelische predikanten zoals Ds. Bottenbley ondertekenden de verklaring.

WAT ZEGT DE BIJBEL?

De verklaring is opgesteld “met de Bijbel in de hand”. Echter, is de Bijbel zo rechtlijnig over dit onderwerp als de opstellers willen doen geloven. En, gaat het aan om de maatschappij op een dergelijke manier ‘een oordeel aan te zeggen’?

Wij zijn  ‘op de stoel van God’ gaan zitten wanneer het gaat over het wel of niet aanvaarden c.q. accepteren van ‘afwijking van de (biologische) norm’. Enerzijds aborteren we ‘disfunctionele’ mensen, anderzijds omarmen wij hen. We maken ‘wensbabies’, muteren genen, etc. Daar zit een, ethisch gezien, hele duistere kant aan. Het leven en welbevinden van de ene persoon wordt extreem waardevol en kostbaar gevonden en “mag wat kosten”; het andere leven eindigt in de container..

Dit (zeer uitgebreide) artikel, c.q. bijbelse verkenning, gaat dieper in op de vragen waar we tegen aan lopen in de hedendaagse maatschappij en gemeente (kerk). Vragen over ongehuwd samenwonen, abortus, homoseksualiteit, transgenders, de zondeval. Acceptatie van andersdenkenden. Het huwelijk. En: de context waarin, in de Bijbel, over een aantal van deze zaken wordt geschreven.

Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. – 1 Joh. 3:9; 1 Joh. 5:18

> Download het artikel (14 pagina’s, a4, PDF-formaat)

 

De Verloren Zoon

johanisbroodboomLukas 18:9-14, Lukas 15:11-32

In de gelijkenis van de “Verloren zoon” vertelt de Heer Jezus Christus veel meer dan dat wij als Westerse gelovigen ons vaak realiseren. De Heere kende als geen ander het Joodse gedachtegoed en alles wat daar verder aan verwant is.

Het is niet zoals ik vroeger in de Bijbelse geschiedenis hoorde dat de jongste zoon een slecht mens was omdat hij voor het overlijden van de vader zijn deel van de erfenis al op eiste.

Zo zat dit niet bij de Joodse traditie, want het was zo dat de oudste zoon het bedrijf, de werkzaamheden of de landbouw van de vader voort zette en de zonen na hem met een deel van hun erfenis vertrokken om ergens anders voor zichzelf een toekomst op gingen bouwen. Tot zo ver was er nog niets op de jongste zoon aan te merken, hij voldeed aan de toen gebruikelijke traditie…

Wat was dan wel het probleem? Waarom was hij een ‘verloren zoon’ geworden?

In deze prediking (studie) wordt hier nader op ingegaan.

> Download de studie (PDF)

 

Bijbelstudies Noordhorn

bible_pocastHelaas zijn we tot de slotsom gekomen dat wegens gezondheidsomstandigheden en werk/studie het op dit moment niet (meer) mogelijk is om de Bijbelstudie-avonden in Noordhorn voort te zetten.

Via de diverse websites zijn natuurlijk de studies nog wel steeds beschikbaar.

Het spijt ons dat we de avonden niet voort kunnen zetten. Vanaf 1992 zijn, eerst onder de naam “Bijbel Aktueel” en sinds geruime tijd onder naam Stg. Yarah, er zeer veel studie-avonden, thema-avonden en thema-dagen georganiseerd en we hebben mogen zien dat het werk wereldwijd vrucht draagt. Daar zijn we zeer dankbaar voor. Maar helaas moeten we de studie-avonden na 23 jaar nu echt stopzetten.

 

Bijbelstudies Burgum (Friesland)

bible_pocastHelaas zijn wegens gezondheidsomstandigheden van zowel de studieleider als het gastgezin waar de Bijbelstudies in Burgum werden gehouden deze stopgezet.

In Friesland is door de Stichting Yarah meer dan 10 jaar bijbelonderwijs verzorgd. We mogen terug kijken op een gezegende tijd waarbij veel mensen het Woord van God met elkaar hebben mogen delen. Helaas is door leeftijd en ziekte het niet meer mogelijk dit voort te zetten.

In Noordhorn (Groningen) gaan de studies wel verder. Ook zijn via onze website binnenkort ook weer nieuwe studies in MP3-formaat beschikbaar.

Hij gaf ons Profeten

cover_hij-gaf-ons-profetenDe Bijbel bestaat voor een zeer groot deel uit profetie, voornamelijk in het Oude Testament. Maar, hoe om te gaan met deze oudtestamentische profetie en wat kunnen we er vandaag nog uit en van leren?

In deze schematische Bijbelcursus, gebaseerd op de video-lessen van dr. Pratt (Third Millenium Ministries) behandelen we onder andere de volgende onderwerpen:

 • Essentiële Hermeneutische Principes
 • Taak van de Profeet
 • Het Volk van het Verbond
 • De Dynamiek van het Verbond
 • Historische analyse van profetie
 • Literaire analyse van de Profeten
 • Het doel van voorspellingen
 • Eschatologie

Deze schematische lessen zijn verder voorzien van links naar de originele, Engelstalige, video’s van Dr. Pratt. De serie is zodanig vormgegeven dat niet alle teksten zijn uitgeschreven, het is dus een studie-handboek waarbij u zelf de Bijbel ter hand kunt nemen om studie te maken van het onderwerp.

Download de cursus (PDF, 34 pagina’s)
– Binnenkort volgen nog audio opnames van de studie-avonden/besprekingen

Bijbelstudies weer van start

Bijbelstudies Leek, Groningen en Burgum, FrieslandDe Bijbelstudie-avonden van de stichting Yarah gaan weer van start!

De avonden in zowel Noordhorn als Burgum worden ‘aan huis’ gehouden, dit adres publiceren wij hier daarom niet. U kunt voor meer informatie hierover contact met ons opnemen.

AGENDA

Studie-avonden Noordhorn
De studies in Noordhorn worden gehouden op de Maandagavond

 • 23-09-2014
 • 07-10-2014
 • 21-10-2014
 • 04-11-2014
 • meer data volgen

Studies Burgum
De studies in Burgum worden op Dinsdagavond gehouden.

Studie-avonden 2014

 • 16-09-2014
 • 30-09-2014
 • 14-10-2014
 • 28-10-2014
 • meer data volgen

Twaalfjarige Jezus in de Tempel

De twaalfjarige Jezus in de TempelEr zijn vele opvattingen over wat de Here Jezus heeft gedaan tussen zijn 12e en ca. 30e levensjaar. Eén van die opvattingen is dat Hij in Engeland geleefd en onderwezen zou hebben.

Is dit vanuit de Bijbel een verdedigbare opvatting, of moeten we hier spreken over een fantasievolle invulling van een ‘hiaat’ in de Bijbelse geschiedschrijving. Of, is er helemaal geen sprake van een hiaat en geeft de Bijbel een duidelijk antwoord op de vraag wat de Here deed voor zijn publieke optreden en hoe Hij aan zijn kennis van het Woord en inzichten kwam?

In deze prediking/korte studie wordt verder ingegaan op deze vragen, beginnend bij de Twaalfjarige Jezus in de Tempel, een gedeelte dat veel openbaart aan ons op dit gebied!

Prediking/studie. Gratis download, PDF-formaat

In het graf bij de Rijke

Lege Graf, PasenAls het aan de Joodse, religieuze, leiders had gelegen was Jezus  “in de hel” geworpen en niet in een graf gelegd.

Als het graf van de Heer Jezus, de Messias, niet “bij de rijken” was geweest zou de lichamelijke opstanding van onze Here er heel anders uit hebben gezien. Misschien kunnen wij zelfs stellen dat wanneer de leiders van het volk hun zin hadden gekregen er naar de mens gesproken, mogelijk geen opstanding was geweest!

In deze prediking wordt ingegaan op het sterven van Christus Jezus en hoe- en waarom hij in het graf van de rijke Jozef  terecht kwam.

Studie/Prediking, Pasen 2014, PDF-bestand

Bijbelstudies in Noordhorn

Bijbelstudies vanaf 10 maart in Noordhorn (Groningen)

Bijbelstudies Leek, Groningen en Burgum, FrieslandDe Bijbelstudie-avonden in Leek werden gehouden in een (gehuurde) zaal. Wegens het feit dat een aantal bezoekers in de loop der tijd afhaakte en de kosten daarom ten opzichte van het aantal bezoekers te hoog werden, hebben we besloten de Bijbelstudies in Leek (weer) voort te zetten “aan huis”, in Noordhorn.

De vaste bezoekers zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de nieuwe locatie. Wilt u ook de studie-avonden bezoeken, neemt u dan s.v.p. vooraf even contact op, want we willen op onze website géén privé (woon)adressen publiceren.

Data Bijbelstudies 2013-2014

De data voor de Bijbelstudies in Leek, voor het nieuwe seizoen zijn, onder voorbehoud. Raadpleeg altijd ivm eventuele wijzigingen zekerheidshalve de Agenda!

Leek (Groningen)

Studie-avonden 2013

bible_open_new9 en 23 september 2013
7 en 21 oktober 2013
4 en 18 november 2013
2 en 16 december 2013

Studie-avonden 2014

13 en 27 januari 2014
10 en 24 februari 2014
10 en 24 maart 2014:
7 en 21 april 2014:
19 Mei 2014
2 Juni 2014

Burgum (Friesland)

Studie-avonden 2013

3 september
17 september
1 oktober
15 oktober
29 oktober
12 november
26 november
10 december

Studie-avonden 2014

14 januari
28 januari
11 februari
25 februari
11 maart
25 maart
8 april
22 april
6 mei
20 mei
10 juni