financieel jaarverslag geld giften donaties

Stopzetting online donaties via DigiWallet vanaf april 2024

Betaalprovider DigiWallet (Targetpay) stopt met het aanbieden van online betaaldiensten. Dit betekent dat wij vanaf eind april geen online donaties via iDEAL meer kunnen ontvangen via hen.

TargetPay laat weten dat hun online DigiWallet stopt omdat zij de concurrentieslag met grote aanbieders als Mollie niet aan kunnen en willen. Moederbedrijf TargetMedia laat weten:

TargetMedia heeft besloten om na 28 april 2024 geen bank betaaldiensten meer aan te bieden en stopt als Payment Service Provider. Na zorgvuldige overweging zijn wij tot de conclusie gekomen dat nieuwe wet- en regelgeving de toekomst van kleinere betaaldienstverleners beperkt, terwijl grote spelers (Top-5) substantiële investeringen kunnen doen voor een gezonde toekomst. TargetMedia behoort weliswaar tot een van de langst bestaande PSP’s, en zit qua grootte in de Top5-10, maar ziet geen realistische mogelijkheid en heeft de wens niet om een Top-5 speler te worden.

Voor de Stg. Yarah zijn de mogelijkheden voor het ontvangen van donaties via aanbieders van online betalingen beperkt. De grootste aanbieder, Mollie, wil niet werken met (kleine) stichtingen.

We zijn op zoek naar een nieuwe aanbieder. Tot eind april kunt u nog steeds donaties doen voor ons werk via de onderstaande donatie-button. Daarna wordt deze (helaas!) buiten werking gesteld.

Online donatie (iDEAL)

[wpcode id=”1118″]

BANKRELATIE
U kunt een eventuele donatie uiteraard ook overmaken op onze rekening bij de ING.
ING Bank, IBAN rek.nr. NL54 INGB 0004 4755 98, t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH

Hartelijk dank voor uw bijdrage(n)!