Category: Algemeen

Nieuwe website stg. Yarah en Updates BijbelCollege

De website van de Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs YARAH is vernieuwd. Dat wil zeggen: we hebben de website voorzien van een nieuwe lay-out en daarnaast de leesbaarheid verder verbeterd door een ander, groter, lettertype te gebruiken.

De website is daarnaast volledig ‘responsive’. Dat wli zeggen dat de website nu ook op een mobiele telefoon of tablet goed te bekijken is. Dit was voorheen iets minder goed geregeld.

De nadruk is daarmee nog meer komen te liggen op de inhoud van de website en niet op de Stichting zelf. Want, zo geloven wij, het is de inhoud die telt!

Wij hopen hiermee de bezoekers van de website van dienst te zijn geweest en met name ook de oudere bezoekers waarvoor een goed leesbare website natuurlijk van groot belang is.

BIJBELCOLLEGE

De website van het BijbelCollege, de gratis online Bijbelschool, is voorzien van een nieuw examen-systeem voor de online toetsen. Het oude systeem, de software, werd door de maker(s) niet meer onderhouden en werkt niet goed meer. Wij hadden daarom al een deel van de toetsen buiten gebruik moeten stellen maar dat is natuurlijk ongewenst. Daarom is nu de website enige tijd geleden voorzien van een nieuw systeem voor het afnemen van de online examens.

Het nieuwe systeem, en de vernieuwde site, is nu dus “live” en heeft als extra’s, ten opzichte van het oude systeem:

  • er worden ‘random’ vragen gesteld uit de database, op willekeurige volgorde;
  • U kunt nu maximaal drie keer een toets afleggen. Voorheen was dit slechts éénmaal (tenzij wij handmatig dit hadden gereset);
  • er wordt direct, op het scherm, een uitslag getoond.
  • U ontvangt per email een bevestiging van het behaalde resultaat!

Nieuw op de site:

  • Er is een nieuw aanvraagformulier voor certificaten gemaakt;
  • De informatie is compacter en overzichtelijker gemaakt.

Klik hier om verder te lezen: https://bijbelcollege.nl/nieuwe-examensysteem-gereed/

 

Stg. Yarah en de AVG: SSL verbinding en Privacyverklaring

Stichting Bijbels- & Theologisch Onderwijs Yarah heeft vanaf vandaag op haar website een privacy verklaring gepubliceerd en daarnaast ook een (veilige) SSL-verbinding geïmplenteerd.

De privacyverklaring kunt u hier vinden. Zoals u kunt zien verzamelen en verwerken wij geen persoonsgegevens die vallen onder de werking van de AVG wetgeving anders dan dat wij (tijdelijk) het ip-adres opslaan van bezoekers (maximaal 24 uur) voor het genereren van de bezoekersstatistieken.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Stopzetting samenkomsten

Helaas hebben wij ons genoodzaakt gezien de samenkomsten op zondagochtend in Noordhorn stop te zetten. Wij hebben deze beslissing moeten nemen met de nodige “pijn in het hart”. Helaas was het niet meer mogelijk vanwege gezondheidsredenen en organisatorisch werd het een en ander te belastend.

Van onze laatste samenkomst is een videoverslag gemaakt. Deze is onderstaand te bekijken.

Onze dank gaat uit naar alle leden, sprekers, bezoekers en bovenal onze Here die ons in de gelegenheid heeft gesteld ruim 11 jaar samen te komen rondom Zijn Woord in Noordhorn en, voorheen, in Leek.

Audio-archief

Er is in de loop der jaren een enorm audio/archief opgebouwd. Wij zullen proberen een groot aantal van deze verkondigingen zo spoedig mogelijk online te brengen. Een aantal (recente) spreekbeurten is beschikbaar via deze link: http://bijbelstudie.info/download.html

 

De “Noorse Profetie” van Emanuel Minos

mosterdEr is op dit moment veel aandacht voor het onderstaande verhaal, in de wereld gebracht door Emanuel Minos (1925-2014), een Evangelist. Wij kregen het ook een aantal malen toegestuurd van mensen en er wordt enthousiast over geschreven op veel websites.

Wanneer er sprake is van een visioen of ‘gezicht’ is er sprake van profetie. Profetie heeft één kenmerk dat vooropstaat: het “ziet in de toekomst”.

In dit artikel analyseren we de profetie en gaan we kort in op Emanuel Minos die in veel artikelen “de Billy Graham van Noorwegen” wordt genoemd.

Vraag die centraal staat in het artikel: kloppen de feiten? En, ook niet onbelangrijk: is er enig bewijs dat deze profetie origineel in 1968 is uitgesproken?

> Download de PDF (volledig artikel)

Nieuwe layout website!

bijbel_openDe website van de Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs Yarah is geheel vernieuwd qua uiterlijk. De website is gemoderniseerd en nu ook goed te bekijken op mobiele apparaten zoals tablets en smartphones.

Inhoudelijk is de website ook hier en daar aangepast. De downloads (PDF- en audio) zijn natuurlijk allemaal nog aanwezig.

 

Zeven dagen zult gij arbeiden?

7dagenEen studie die in eerste instantie over een aantal niet verbonden onderwerpen lijkt te gaan maar waar we wel een rode draad in kunnen zien: van de koopzondag naar sabbat, van sabbat naar de wet van Mozes naar de Schepping, de afgoderij van vroeger (Israël) en nu – de “Stinkgoden” (HSV) of “drekgoden” (SV) zoals de Bijbel ze noemt. En de gevolgen van het nalopen van die goden voor de hedendaagse Gemeente van Christus Jezus.

Is er voor de gemeente of kerk binnen afzienbare tijd nog wel plaats en mogelijkheid om (op zondag) samen te komen rondom het Woord van God? Moeten we wel op zondag bijeen komen en niet liever op de sabbat?

Deze studie, PDF-formaat, is te downloaden (rechtstreekse link) via de website van de Stg. BTO Yarah via de Bijbelstudie pagina of via de onderstaande link.

> Klik hier

Nieuwe website Bijbel College

bijbelcollegenieuwesiteDe nieuwe website van het BijbelCollege is online! 

Niet alleen de lay-out is vernieuwd en overzichtelijker, ook is er een nieuw online examen-systeem geïntroduceerd. Het systeem bestaat uit drie overzichtelijke en eenvoudig te bedienen toetsen.

Het Yarah Bijbel College is een online Bijbelschool zonder winstoogmerk. U kunt via onze Bijbelschool gratis alle lesmaterialen downloaden op uw computer, tablet (Android of iPad) of telefoon en bestuderen wanneer het u uitkomt. Thuis, onderweg, in de pauze op school of werk.

Sinds de nieuwe opzet van het Bijbel College, waarbij studenten online examen kunnen doen en daarmee ook certificaten en zelfs een Diploma Bijbelse Studies kunnen behalen hebben diverse cursisten een certificaat en diploma behaald. Het studeren aan het Bijbel College is gratis. Voor het verstrekken van de certificaten en diploma’s wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Zie http://www.bijbelcollege.nl/

Aktie voor Mercyline Foundations

Vanuit de Bijbelgemeente Noordhorn en mede het BijbelCollege.nl (een initiatief van de Stg. Yarah) willen we deze decembermaand graag een inzamelingsactie houden voor Mercyline Foundations.

mercyline

De hulp die wij willen verlenen is rechtstreeks zonder overhead, zonder organisatie waar geld aan de strijkstok blijft hangen; het gaat rechtstreeks op de rekening van de organisatie in Oeganda.

Mercyline Foundations begon als een school(tje) voor kinderen in Uganda maar uiteindelijk doen ze nu ook veel opvang van Aids-wezen, kinderen die zonder ouders kwamen en het was voor hen kiezen of delen: de kinderen aan hun lot overlaten of opvangen. Ze kozen voor het laatste.

Ze hebben voornamelijk behoefte aan muskietennetten en voedsel. De officiële doelstelling van Mercyline is nu dan ook:

To establish a firm Christian foundation for the HIV/AIDS orphaned, vulnerable children and widows affected by the war in northern Uganda. To give hope by lifting Jesus up and ministering love and care so that He may draw all to Himself. James 1:27 John 3:3 Mark 16:15-18, John 12:32

Oftewel: een stevige, gezonde, Christelijke basis voor HIV/AIDS wezen bieden, kwetsbare kinderen en weduwen de zijn getroffen door de oorlog in Noord-Uganda. Hoop geven door Christus te verheerlijken en liefde en zorg te geven zodat ze tot Hem getrokken zullen worden.

Op zondag 28 december zal in de Bijbelgemeente Noordhorn een collecte worden gehouden voor het werk van Mercyline maar wij nemen de vrijheid om ook u een bijdrage te vragen. De nood is hoog!

U kunt rechtstreeks een bijdrage overmaken via paypal op het adres: mercy_line@live.com

U kunt ook een bijdrage overmaken op het rekening nummer van stg. BTO Yarah, onder vermelding van “Mercyline”. Wij willen graag voor eind december het totaalbedrag overmaken.

STG BIJBELS EN THEOLOGISCH ONDERWIJS YARAH
Rek.nr. NL54 INGB 0004 4755 98
o.v.v. MERCYLINE

Samenkomsten in Noordhorn

Vanaf D.V. Zondag 7 September 2014 zal de EBG (Evangelische Bijbel Gemeente) samenkomsten gaan houden in het Groningse Noordhorn (vlakbij Zuidhorn, Groningen).

Bijbelstudies Leek, Groningen en Burgum, FrieslandVoorheen kwam de gemeente samen in Leek (Gr) maar doordat er met de plaats Leek (te) weinig binding was en de meeste bezoekers in Noordhorn en regionaal verspreid wonen was het een logischer keuze als plaats van samenkomst in Noordhorn verder te gaan.

Daarnaast is in Noordhorn een uitstekende locatie beschikbaar namelijk het Dorpshuis De Dörpsstee. Dit gebouw is zeer geschikt voor onze samenkomsten, het kinderwerk en daarnaast ook nog eens uitstekend toegankelijk voor ouderen en gehandicapten.

Tevens is in verband met de verhuizing een nieuwe website in gebruik genomen.

Locatie: Dorpshuis De Dörpsstee, Noordhorn
Aanvang: 10:00

Zie voor meer informatie de website
http://www.bijbelgemeente-noordhorn.nl/

David, Koning van Israël

Gratis Bibjelstudie over David, Koning van IsraëlDe afgelopen maanden hebben we tijdens de Bijbelstudie-avonden in Leek (klik hier voor meer informatie) een gedeelte van het leven van David bestudeerd. Deze Bijbelstudie is nu afgerond en daarom als gratis download hier verkrijgbaar.

In deze studie staat vooral centraal hoe David het punt bereikte dat hij Koning van Israël werd, de historische feiten rondom het Koningshuis van David en de toekomst van het Koningshuis van David – dat tot een ééuwig Koningschap over Israël is gesteld.

We gaan door diverse hoofdstukken van 1 en 2 Samuël heen maar ook andere Bijbelgedeeltes worden uiteraard bestudeerd alsmede diverse buiten-Bijbelse bronnen zoals archeologische vondsten.

> Download (PDF, 60 pagina’s a4)