Zaterdag Bijbel School

De Stg. B.T.O. Yarah treft op dit moment voorbereidingen voor het starten van een ‘zaterdagbijbelschool’. Deze zaterdag-cursus zal, bij voldoende belangstelling, in D.V. September 2010 van start gaan. De school zal op zaterdagmiddag gehouden worden en aan de bijbelschool zullen diverse docenten medewerking verlenen.

Meer informatie en opgave: www.zaterdagbijbelschool.nl