financieel jaarverslag geld giften donaties

Financieel Jaarverslag 2022 Stichting Yarah

De Stichting Yarah is een stichting zonder winstoogmerk. Voor de uitvoering van de activiteiten is de stichting afhankelijk van bijdragen van studenten van het BijbelCollege en giften. Daarnaast is het beleid dat bestuursleden en vrijwilligers betrokken bij de stichting Yarah geen vergoedingen declareren of ontvangen.

“Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!”
(Vgl. Matteüs 10:8).

Financieel Jaarverslag

Aangezien wij geld krijgen van onze donateurs en studenten hechten wij er aan transparant te zijn over onze “financiële handel en wandel” als stichting. Het jaarverslag over 2022 is via onderstaande link beschikbaar.

Over het jaar 2022 is er een klein batig saldo. De meeste kosten zijn (helaas) kosten voor het betalingsverkeer. Banken rekenen hier erg veel geld voor en kleden (kleine) stichtingen en verenigingen financieel gewoon uit. Zonder bankrekening kan de Stichting Yarah echter niet opereren. Immers, betalingen aan bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel of leveranciers moeten via de bank gedaan worden.

Ondanks ons zeer bescheiden budget is ons bereik, via internet, erg groot.

Bezoekersaantallen en studenten

Onderstaande willen wij u graag een indruk geven van het effect dat wij via internet sorteren als in het aantal mensen dat de websites bezoekt en het aantal studenten.

Website Stichting Yarah
De website van de Stichting Yarah wordt jaarlijks door zo’n 115.000 mensen bezocht. Deze (unieke) bezoekers raadplegen gemiddeld zo’n 295.000 pagina’s en bestanden (bijbelstudies in PDF en audioformaat).

BijbelCollege: ruim 700 studenten!
De website van het BijbelCollege heeft op jaarbasis ongeveer 95.000 bezoekers en 290.000 raadplegingen van pagina’s en bestanden. Er zijn inmiddels meer dan 700 studenten/gebruikers ingeschreven op het BijbelCollege.

Bijbelstudie.INFO
Het privé-blog van de voorzitter van de Stichting Yarah, bijbelstudie.info, krijgt op jaarbasis ruim 410.000 bezoekers die samen zo’n 1,5 miljoen (anderhalf miljoen!) pagina’s en bestanden raadplegen. Deze website valt niet onder de Stichting Yarah maar uiteraard is er nauwe verbondenheid in de persoon van de voorzitter en/of bestanden delen etc.

Evangelisatie via Internet

Al ruim dertig jaar doen wij als stichting ons werk. In 1996 is de Stichting Yarah, toen nog “Bijbel Aktueel”, begonnen met haar eerste webpagina’s.

bijbelstudie bijbel aktueel stichting yarahIndertijd ontvingen we veel kritiek van mensen omdat internet werd gezien als ongeschikt voor christenen om te gebruiken. Sommigen zeiden zelfs “wat doen jullie daar op internet, dat is alleen maar viezigheid wat je daar ziet!”.

Wij hebben altijd geloofd dat júist op internet het Evangelie moet klinken. De afgelopen decennia zijn mensen er anders over gaan denken, internet is zelfs in de meest orthodoxe kringen ingeburgerd. Er is ontzettend veel Bijbels studiemateriaal op internet verschenen, online cursussen, video en audio-onderwijs, christelijke nieuwswebsites enzovoorts.

Ons werk op internet is de afgelopen decennia gegroeid van een eenvoudige website naar een online bijbelschool, verspreiding van bijbelstudies, audio en video. Onder andere door Uw steun is dit mogelijk geweest. Wilt u ons (blijven) steunen? Gebruik de “donatieknop” om ons te helpen de mensen te blijven bereiken!

Wilt u onze arbeid (financieel) steunen? U kunt uw gift(en) overmaken op:

rek.nr. 44 75 598
t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH

of via een online donatie (iDEAL) via onderstaande ‘donatieknop’.

[wpcode id=”1118″]

Hartelijk dank voor uw bijdrage(n) en steun voor ons werk!

____

De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 20 augustus 2009 ten kantore van Mr. J. Cohen, Notaris te Groningen, en statutair gevestigd in de Gemeente Zuidhorn. De stichting is op 21 augustus 2009 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen. De stichting heeft geen ANBI-status instelling. Giften aan de stichting zijn daarom niet belasting aftrekbaar.