Q (Quelle): het Evangelie dat niet bestaat?

De Evangelieën van Matteüs, Markus en Lukas worden de ‘synoptische’ evangelieën genoemd. Als je de evangelieën van Matteüs, Markus en Lukas namelijk naast elkaar legt, valt op dat deze drie evangelieën veel overeenkomsten hebben.

Q. Een evangelie waarvan geen schrijver bekend is en waarvan de inhoud niet meer bekend is omdat het er simpelweg niet (meer) is. Dat wil zeggen: men gelooft dat het heeft bestaan, maar dat het er nu niet meer is. Maar hoewel het er niet meer is, vinden we er wel sporen van terug in het Nieuwe Testament volgens de (bijbel)wetenschappers.

Het Q-evangelie is een zogeheten ‘hypothese’, een aanname. Het is een uitvloeisel van de Tweebronnen-hypothese. Een gedachtegang die heel logisch lijkt mits je er vanuit gaat dat Matteüs en Lukas hun Evangelieën voor het grootste deel hebben overgeschreven van andere bronnen.

Wie, wat of waar is Q?

Nérgens kunnen we een relatie leggen tot een document dat zou kunnen worden opgevat als ‘Q’ oftewel een brondocument dat als grondslag kan dienen voor de Evangeliën van Matteüs, Markus en Lukas. Wie zou dit dan moeten hebben geschreven? En met welk doel? Dat is daarom allemaal nogal speculatief.

Dit raakt niet alleen de vraag hoe de bijbelboeken uit het Nieuwe Testament tot stand zijn gekomen maar ook wanneer.

Download – PDF, 10 pagina’s A4.

__
⇒ Meer bijbelstudies en artikelen