Tag: bijbelgemeente

Stopzetting samenkomsten

Helaas hebben wij ons genoodzaakt gezien de samenkomsten op zondagochtend in Noordhorn stop te zetten. Wij hebben deze beslissing moeten nemen met de nodige “pijn in het hart”. Helaas was het niet meer mogelijk vanwege gezondheidsredenen en organisatorisch werd het een en ander te belastend.

Van onze laatste samenkomst is een videoverslag gemaakt. Deze is onderstaand te bekijken.

Onze dank gaat uit naar alle leden, sprekers, bezoekers en bovenal onze Here die ons in de gelegenheid heeft gesteld ruim 11 jaar samen te komen rondom Zijn Woord in Noordhorn en, voorheen, in Leek.

Audio-archief

Er is in de loop der jaren een enorm audio/archief opgebouwd. Wij zullen proberen een groot aantal van deze verkondigingen zo spoedig mogelijk online te brengen. Een aantal (recente) spreekbeurten is beschikbaar via deze link: http://bijbelstudie.info/download.html