Tag: Sabbatsviering

De Sabbat in het Nieuwe Testament

De Sabbat blijft een heikel punt onder Christenen. De ‘messiaanse’ gemeenten groeien gestaag en laten veelvuldig van zich horen. Hoe zit dat nu met de Sabbat in het Nieuwe Testament, is de sabbat relevant voor de hedendaagse gelovigen? Is het belangrijk om de sabbat te vieren?

[Download volledige artikel in PDF-formaat]

 

U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt. [..] Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond.”Exodus 31:13-16 (HSV)

Het vieren van de Sabbat is onder sommige groepen christenen populair. Het is al een wat ouder verschijnsel, er zijn al heel lang groepen die ‘de sabbat houden’ zoals de zevende dag adventisten, zevende dag baptisten en ‘messiaanse’ gemeenten. Die laatste moet je niet verwarren met Messias-belijdende Joden overigens.

Inmiddels zijn er zo’n zestig ‘Messiaanse Gemeenten’ in Nederland (variërend van kleine huisgemeenten tot grotere gemeenten). Het is een diverse lappendeken van opvattingen en ‘wind van leer’. Maar belangrijkste hoofdkenmerk is dat deze gemeenten en groepen de Sabbat vieren en de ‘Joodse feesten’ vieren.

Wat lezen we over de Sabbat in het Nieuwe Testament en over het vieren van de Joodse feesten? Lees hier verder (PDF).