De 4e Charismatische golf

Op 14 januari 2013 zal er in plaats van een ‘reguliere’ bijbelstudie een thema-avond worden gehouden over de 4e Charismatische golf. Tijdens deze avond zal middels een presentatie en (korte)video in worden gegaan op wat wij tegenwoordig kennen als de ‘4e golf’.  De avond zal een informatief en informeel karakter hebben, daarom is deze ook Continue reading