De 4e Charismatische golf

Op 14 januari 2013 zal er in plaats van een ‘reguliere’ bijbelstudie een thema-avond worden gehouden over de 4e Charismatische golf. Tijdens deze avond zal middels een presentatie en (korte)video in worden gegaan op wat wij tegenwoordig kennen als de ‘4e golf’.  De avond zal een informatief en informeel karakter hebben, daarom is deze ook Continue reading


De Wetmatigheden van het Universum

De Wetmatigheden van het Universum  Mark Twain is een van de meest beroemde Amerikaanse schrijvers ooit. Hij was, althans formeel, een Christen maar uit zijn latere werk, pas gepubliceerd na zijn dood, was ook een afwijzing van het Christelijke geloof en zelfs de Bijbel te vinden. Bovenal wees Twain het ‘georganiseerde Christendom’  af, zo schreef Continue reading