Tag: Bijbel Aktueel

Yarah in Uitdaging

uitdagingZoals ook eerder in de nieuwsbrief is vermeld is er in maandblad “Uitdaging” een artikel verschenen over het werk van de stichting. Het artikel in Uitdaging was ons niet bekend. Reden waarom wij het opgevraagd hebben. Van de redactie kregen wij bijgaande scan van het artikel (helaas moeilijk leesbaar vanwege de kleine lettertjes ).

Het artikel is eigenlijk een samenvatting van wat er op onze website is te lezen. Gevolg van de plaatsing het artikel was wel dat er een aantal dagen enige extra aandacht voor onze website was en er een aantal vragen binnenkwamen van bezoekers. De beantwoording er van kost in sommige gevallen enige tijd!