Wachttoren

Hoe lang nog?

Gelovigen die het zicht op de Heer Jezus Christus houden vragen zich sinds het moment dat de Here van de aarde werd weggenomen al af wanneer de Heer in Zijn Heilige gedaante, in zijn Goddelijke heerlijkheid, terug zal keren.

“Wachter, hoe staat het met de nacht? Wachter, hoe staat het met de nacht? De wachter zei: De morgenstond is gekomen, maar het wordt ook nacht.” – Jesaja 21: 11-12

In de dagen van het Oude Testament werden steden en dorpen door wachters bewaakt en vooral in de nacht was dit een verantwoordelijke taak. Deze wachters waarschuwden de inwoners van de stad voor eventueel onheil of een inval van vijandelijke legers. Een zelfde taak is christenen ook toebedeeld, tenminste wanneer deze serieus met hun relatie met Christus om gaan. Een christen behoort te waarschuwen wanneer die werken van de vijand, van de duisternis ziet.

Lees hier verder (PDF): Hoe lang nog?