Tag: bijbelstudie

De Verloren Zoon

johanisbroodboomLukas 18:9-14, Lukas 15:11-32

In de gelijkenis van de “Verloren zoon” vertelt de Heer Jezus Christus veel meer dan dat wij als Westerse gelovigen ons vaak realiseren. De Heere kende als geen ander het Joodse gedachtegoed en alles wat daar verder aan verwant is.

Het is niet zoals ik vroeger in de Bijbelse geschiedenis hoorde dat de jongste zoon een slecht mens was omdat hij voor het overlijden van de vader zijn deel van de erfenis al op eiste.

Zo zat dit niet bij de Joodse traditie, want het was zo dat de oudste zoon het bedrijf, de werkzaamheden of de landbouw van de vader voort zette en de zonen na hem met een deel van hun erfenis vertrokken om ergens anders voor zichzelf een toekomst op gingen bouwen. Tot zo ver was er nog niets op de jongste zoon aan te merken, hij voldeed aan de toen gebruikelijke traditie…

Wat was dan wel het probleem? Waarom was hij een ‘verloren zoon’ geworden?

In deze prediking (studie) wordt hier nader op ingegaan.

> Download de studie (PDF)

 

Bijbelstudies Burgum (Friesland)

bible_pocastHelaas zijn wegens gezondheidsomstandigheden van zowel de studieleider als het gastgezin waar de Bijbelstudies in Burgum werden gehouden deze stopgezet.

In Friesland is door de Stichting Yarah meer dan 10 jaar bijbelonderwijs verzorgd. We mogen terug kijken op een gezegende tijd waarbij veel mensen het Woord van God met elkaar hebben mogen delen. Helaas is door leeftijd en ziekte het niet meer mogelijk dit voort te zetten.

In Noordhorn (Groningen) gaan de studies wel verder. Ook zijn via onze website binnenkort ook weer nieuwe studies in MP3-formaat beschikbaar.

Hij gaf ons Profeten

cover_hij-gaf-ons-profetenDe Bijbel bestaat voor een zeer groot deel uit profetie, voornamelijk in het Oude Testament. Maar, hoe om te gaan met deze oudtestamentische profetie en wat kunnen we er vandaag nog uit en van leren?

In deze schematische Bijbelcursus, gebaseerd op de video-lessen van dr. Pratt (Third Millenium Ministries) behandelen we onder andere de volgende onderwerpen:

 • Essentiële Hermeneutische Principes
 • Taak van de Profeet
 • Het Volk van het Verbond
 • De Dynamiek van het Verbond
 • Historische analyse van profetie
 • Literaire analyse van de Profeten
 • Het doel van voorspellingen
 • Eschatologie

Deze schematische lessen zijn verder voorzien van links naar de originele, Engelstalige, video’s van Dr. Pratt. De serie is zodanig vormgegeven dat niet alle teksten zijn uitgeschreven, het is dus een studie-handboek waarbij u zelf de Bijbel ter hand kunt nemen om studie te maken van het onderwerp.

Download de cursus (PDF, 34 pagina’s)
– Binnenkort volgen nog audio opnames van de studie-avonden/besprekingen

Bijbelstudies weer van start

Bijbelstudies Leek, Groningen en Burgum, FrieslandDe Bijbelstudie-avonden van de stichting Yarah gaan weer van start!

De avonden in zowel Noordhorn als Burgum worden ‘aan huis’ gehouden, dit adres publiceren wij hier daarom niet. U kunt voor meer informatie hierover contact met ons opnemen.

AGENDA

Studie-avonden Noordhorn
De studies in Noordhorn worden gehouden op de Maandagavond

 • 23-09-2014
 • 07-10-2014
 • 21-10-2014
 • 04-11-2014
 • meer data volgen

Studies Burgum
De studies in Burgum worden op Dinsdagavond gehouden.

Studie-avonden 2014

 • 16-09-2014
 • 30-09-2014
 • 14-10-2014
 • 28-10-2014
 • meer data volgen

Data Bijbelstudies 2013-2014

De data voor de Bijbelstudies in Leek, voor het nieuwe seizoen zijn, onder voorbehoud. Raadpleeg altijd ivm eventuele wijzigingen zekerheidshalve de Agenda!

Leek (Groningen)

Studie-avonden 2013

bible_open_new9 en 23 september 2013
7 en 21 oktober 2013
4 en 18 november 2013
2 en 16 december 2013

Studie-avonden 2014

13 en 27 januari 2014
10 en 24 februari 2014
10 en 24 maart 2014:
7 en 21 april 2014:
19 Mei 2014
2 Juni 2014

Burgum (Friesland)

Studie-avonden 2013

3 september
17 september
1 oktober
15 oktober
29 oktober
12 november
26 november
10 december

Studie-avonden 2014

14 januari
28 januari
11 februari
25 februari
11 maart
25 maart
8 april
22 april
6 mei
20 mei
10 juni

 

 

Nieuwe studies

bible_pocastBijgaande treft u twee nieuwe Bijbelstudies aan welke wij recent in Leek met elkaar hebben gehouden.

 • Liefde en Respect – 1 Tim5_6
  Hoe gaan wij met elkaar om in de Gemeente van de Here Jezus Christus? In deze studie vanuit Timoteüs hoe de onderlinge omgang hoort te zijn.
  Dit gedeelte wordt vaak op oudsten/kerkeraad toegpast maar de toepassing is veel breder.
 • De Weg van de Here
  Een studie, in “vogelvlucht” op Jesaja 40-66, de “Troostliederen” of profetieën van Jesaja over de Knecht (Israël), de Dienstknecht (Yashuw’ah) en de heidenvolken.
  Een boeiende studie over deze prachtige gedeelten in Jesaja.

De studies zijn in PDF-formaat. Klik op de links (titel) om ze te downloaden.

Door de Ogen van Marcus

Wie was Jezus van Nazareth? Wat is het verhaal rondom en van deze man, die tweeduizend jaar geleden leefde en van blijvende invloed op de geschiedenis van deze wereld is geweest?

Van zijn leven zijn meerdere verslagen beschikbaar, waarvan het oudste het “Evangelie van Marcus” is. In deze studie, een weerslag van een groot aantal lezingen/studie-avonden, wordt dit Evangelie van Marcus bestudeerd om zo een beter zicht te krijgen op de bijzondere man waarover dit Evangelie spreekt. We zien Jezus, door de ogen van één van zijn tijdgenoten en assistent en schrijver van Petrus – de Apostel die de leider van de jonge Christelijke kerk werd.

Nb! Veel van onze studies worden gratis aangeboden. Deze studie niet omdat u deze in druk kunt bestellen en/of als betaalde download. De opbrengst van de verkopen komen namelijk ten goede aan het werk van de Stichting Yarah, de auteur krijgt zelf géén vergoeding (ook niet voor de studie-avonden).

Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd of geprint en (gratis) worden doorgegeven aan anderen (uw bijbelkring, leestafel van uw kerk, vrienden, familie..)

A4, ringband (gedrukte versie), 106 pagina’s.

> Bestel het e-Boek (€3,95)
> Bestel de gedrukte versie (€ 9,95)

Studie avonden 2012/2013

(data onder voorbehoud)

Leek (Gr)

De studie-serie over de Korinthe-brief zal worden verzorgd door Br. D. Pol, Groningen.
Studies over het Marcus Evangelie door Br. R. Brinkman, stg. Yarah.

Bijbelstudies Stg. BTO Yarah, Leek, GroningenDe data en onderwerpen voor D.V. de 2e helft van 2012 zijn:

24/09  Marcus Evangelie
08/10  1 Korinthe
22/10  Marcus Evangelie
05/11  1 Korinthe
19/11  Marcus Evangelie
03/12  1 Korinthe
17/12  Marcus Evangelie

U bent van harte welkom op deze studie-avonden! Neem een Bijbel (NBG, HSV) mee! De toegang is gratis, er is een collectebus aanwezig voor een (vrije) gift ter bestrijding van de kosten zoals materiaal, zaalhuur en andere onkosten.

Burgum (Frl)

In Friesland, Burgum, worden ook studie-avonden gehouden. Deze worden op een privé adres, op de dinsdagavonden, verzorgd. Het adres maken wij daarom niet via internet bekend. Neem voor informatie hierover contact met ons op.

Zie voor meer informatie en data de Agenda.

 

De 4e Zendingsreis van Paulus

De studieserie, welke 4 avonden besloeg, over de 4e Zendings- of bemoedigingsreis van Paulus is beschikbaar gesteld via de website. In deze serie wordt de periode tussen de éérste en twééde gevangenschap van Paulus -in Rome- besproken.

Paulus heeft na zijn éérste gevangenschap in Rome nog geruime tijd vrijheid gekend en in die periode door Griekenland, Macedonië en Asia gereisd. In die periode schreef hij de brief aan Titus en de 1e brief aan Timoteüs. Tijdens zijn 2e gevangenschap, welke eindige met zijn martelaarsdood, schreef hij de 2e brief aan Timoteüs. Deze brieven worden in de context waarin zij geschreven zijn in vogelvlucht besproken.

Zie de Bijbelstudie pagina voor de Powerpoint-presentatie, hand-out en vervolgstudie. De studie mag, zoals altijd, gratis worden doorgegeven aan anderen.