Tag: geloof

Pasen 2022 “Dood, waar is uw prikkel?”

Waarom heeft de dood geen macht meer over de christen? Waarom zijn christenen niet bang voor de dood? Angst voor de dood hoeft je niet meer te hebben, want de dood is overwonnen door de opstanding uit het graf van Jezus. Daarom kon Paulus zeggen “Dood, waar is uw prikkel?”.

1 Korinthe 15:55 (HSV)
Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?

Dood, waar is uw prikkel?

De Bijbel geeft ons een houvast als het over de dood gaat. De dood is overwonnen met Pasen, toen Christus opstond uit het graf. Dat betekent niet alleen dat we ‘na het sterven naar de hemel gaan’ maar dat we geen ángst meer hoeven te hebben voor de dood zelf en wat er na gebeurt. We mogen zékerheid hebben hierover.

 

Lukas 24:1-8 (HSV)
1 En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee.
2 Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf.
3 En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet.
4 En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden.
5 En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden?
6 Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was:
7 De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.
8 En zij herinnerden zich Zijn woorden.

Ziekte een straf van God? Waar is God?

ziekte straf van god

Waar is God? Als God bestaat, waarom zijn er dan van die vreselijke ziekten zoals corona, cholera en aids? Waarom gebeuren er rampen zoals Tsunami’s? Waarom sterven er zoveel mensen?

christen pesen goede zaak arjen lubackArjen Lubach daagde onder andere Gert-Jan Segers (ChristenUnie) uit met de vraag: “Waar is God?”. Segers beantwoorde de vraag in Hour of Power, tijdens een gesprek met Jan van den Bosch. Zijn antwoord komt hier op neer: “Ik weet het niet”.

Predikanten uit de Gereformeerde Gezindte zoals ds. Agteresch verklaren dat ziekte en rampen een gevolg zijn van de zonde, als een straf voor de mensen. Is dat wel zo? Is er inderdaad sprake van zonde die God wil bestraffen? Zoals ds. Agteresch beweerde? Worden we daarom ziek door wereldwijde epidemieën? Zijn er daarom Tsunami’s?

Ook de bekende predikant John Piper sprak zich uit over de corona-pandemie in 2020 en de Tsunami’s die veel slachtoffers maakten. Hij meent dat “God het toelaat”. Een groot probleem is vaak de achterliggende theologie waar men vanuit vertrekt om een antwoord te formuleren op de actuele vragen en uitdagingen die mensen keer op keer de Christenen voor de voeten werpen.

In deze video (tekst is hier te downloaden) gaan we in op dit onderwerp.

> Download de tekst (PDF)