Tag: Overzicht

Overzicht van het Oude Testament

Het Overzicht van het Oude Testament is een verzameling van studie-notities over- en uit het Oude Testament en wordt gratis ter download aangeboden (PDF-formaat, 72 pagina’s).

Het Overzicht van het Oude Testament is een schematische, puntsgewijze, opsomming van de gebeurtenissen en hoogte- en dieptepunten uit het Oude Testament. Personen, plaatsen, voorvallen, belangrijke sleutelteksten, de connectie met het Nieuwe Testament.

» Download: Overzicht van het Oude Testament.

We hopen dat deze puntsgewijze samenvatting van het Oude Testament niet alleen een handig hulpmiddel voor uw studie van de Schriften mag zijn maar ook veel zegen mag bieden.