Tag: Ruiters

De Vier Ruiters uit Openbaring aan Johannes

In Openbaring lezen we over de vier ruiters die alle vier op een paard rijden met een eigen kleur. Wanneer zullen we deze vier ruiters uit Openbaringen gaan zien, of maken gelovigen hun komst niet mee?

De huidige situatie in de wereld met oorlogen in Oekraïne, Israël versus de Hamas in Gaza, Congo (7 miljoen ontheemden!), honger in Somalië, Soedan, Tigray (Ethiopië), ernstige milieuproblemen en natuurrampen, vervuiling, grote onvrede onder de bevolking wegens armoede, inflatie, terreur en vreemdelingenhaat doen je afvragen in welke tijd wij eigenlijk leven.

De Bijbel is geen spoorboekje
Te vaak willen we als gelovigen de Openbaringen als een ‘spoorboekje’ gebruiken om de ontwikkelingen in deze wereld te duiden of, liever nog, te voorzien of voorspellen hoe de toekomst er uit gaat zien. Met enig gepuzzel wordt dan een schema gemaakt op basis waarvan wij als gelovigen denken te kunnen weten ‘hoe laat het op Gods klok is’. Maar zo simpel is het niet.

De Openbaring is namelijk niet zo chronologisch opgebouwd dan vaak wordt verkondigd. Wie de ogen open houdt, vooral de geestelijke ogen, zal zien dat wat er veertig of vijftig jaar geleden door sommigen werd onderwezen nu totaal niet meer houdbaar is. Helaas speelt een stukje ‘inlegkunde’ vaak een grote rol.

In deze bijbelstudie een nadere beschouwing op de Vier Ruiters uit Openbaring 6. Hoe verklaren we deze ruiters, wanneer gaan we ze zien of zijn ze er misschien al?

Lees online verder op Bijbelstudie.info
Download deze bijbelstudie in PDF-formaat

_
Afbeelding boven: De Vier Ruiters uit Openbaring aan Johannes door Benjamin West (“Death on the Pale Horse”, 1796), Free Christian images.