Tag: bijbelcollege

Het is toch Gratis?

De insteek van het BijbelCollege, welke valt onder onze stichting, is dat via die site alles gratis wordt aangeboden – we willen namelijk dat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld een Bijbelschool-opleiding te volgen. En ook op deze website is alles gratis. Maar ook ´gratis´ kent een prijs.. 

De bedoeling van de stichting is dat iedereen kennis kan nemen van het materiaal en gratis een opleiding kan volgen. Of op zijn minst een aantal lessen “naar believen” of naar behoefte kan volgen of gebruiken voor bijv. een bijbelstudie-kring.

Giften voor werk stg. Yarah noodzakelijkUw Steun is nodig!

Tegenwoordig vragen we op die website wel om een vrijwillige bijdrage. Want ook ‘gratis’ kost geld. Het kost de Stichting Yarah best véél geld om alles gratis aan te bieden. Tot nu toe wordt alles door de medewerkers van de Stg. Yarah uit eigen zak betaald. Zo is de hosting voor de websites gratis, door sponsoring via BrinkhostDotCom en de domeinen tegen kostprijs. Maar dit jaar kan zelfs dat niet betaald worden.

Zolang het kan, willen we het graag doen. Maar als u zich bedenkt dat de inkomsten aan donaties tot op dit moment dit jaar exact € 0,00 euro bedroegen en de kosten voor (verplichte) inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het aanhouden van een (zakelijke) betaalrekening bij de ING (€ 23,80 per kwartaal, ook noodzakelijk want anders kun je de rekeningen niet betalen en privé en de stichting moeten voor de belastingen natuurlijk ook gescheiden zijn) en kosten voor wat drukwerk en domeinnamen al snel rond de € 300,– per jaar zijn dan zult u begrijpen dát er een moment komt dat het wellicht niet meer te betalen is allemaal.

Bijbelstudie-avonden

De Bijbelstudie-avonden van de Stg. Yarah dan? Komt daar geen geld binnen, zult u zich wellicht afvragen.. Ja, daar wordt een collectebusje neergezet, en mensen doen daar wat in. Dat dekt de kosten voor de huur en de ééns per maand  (extern) ingehuurde studieleider meestal net niet/net wel. En deze studieleider, br. Pol, doet zijn werk voor reiskosten.

Wij vragen niet om geld

Eén van de uitgangspunten van de Stg. Yarah, voorheen Bijbel Aktueel, is altijd geweest: “Wij vragen niet om geld”. Want, “Om niet hebt u ontvangen, geef het om niet” (Mt. 10:8). En de benodigde financièn kwamen ook altijd binnen. Zonder dat we er om hoefden te vragen.

Aan de andere kant zegt God’s Woord ook: “De arbeider is zijn loon waard” (Lukas 10:7, 1 Tim. 5:18). De bestuursleden en vrijwilligers binnen Yarah krijgen en willen geen loon, geen vergoeding, daar zien we vanaf. Maar de stichting zelf is in dit geval ‘de arbeider’, en er zijn toch een paar kosten die gedekt moeten worden. Uw bijdrage zou dan ook zeer gewaardeerd worden!

Wilt u het werk van de Stichting Bijbels & Theologisch onderwijs Yarah steunen? Maak dan svp een (kleine) gift over op

ING Bank, rek.nr. 44 75 598
t.n.v. STG BIJBELS&THEOL ONDERW YARAH

Hartelijk dank voor uw steun!

BijbelCollege weer beschikbaar!

De website van het BijbelCollege is weer beschikbaar! Mogelijk zijn nog niet alle functies 100% hersteld maar zodra we nog fouten tegenkomen zullen we deze uiteraard z.s.m. repareren.

De (dedicated) server waarop het BijbelCollege was gehost was ernstig defect geraakt (oververhitte processor waarna het moederbord doorbrande). Na reparatie bleek dat de systeemsoftware door de ontstane crash en nieuwe hardware niet meer goed te configureren was zonder aanzienlijke extra kosten te moeten maken. Vervolgens hebben we daarom de harde schijven gedemonteerd en alle data gekopieerd. Daarna is alles weer online geplaatst op een andere server en vandaag beschikbaar gesteld. Helaas is wel alle email verloren gegaan hierbij.

BijbelCollege.nl tijdelijk off line

De website van het Yarah Bijbel College (http://www.bijbelcollege.nl)  is sinds zondag 16 januari jl. tijdelijk offline. De server is helaas kapot gegaan (de website van het BijbelCollege.nl plus nog een aantal andere websites worden op één “dedicated” server gehost). We zullen proberen zo spoedig mogelijk het probleem te herstellen door vervanging van de kapotte onderdelen. Naar verwachting is eind deze week de website weer normaal beschikbaar, zo mogelijk eerder.

Onze excuses voor het ongemak.

(Zaterdag) Bijbel School

Wegens te weinig inschrijvingen kan de Zaterdag Bijbelschool (nog) niet van start gaan. Mocht er op een later tijdstip voldoende belangstelling zijn dan zullen wij alsnog deze plannen graag weer ‘uit de ijskast’ halen uiteraard.

BijbelCollege.nl

Het Yarah Bijbel College is een “overdonderend succes” geworden. Het heeft ons behoorlijk “overvallen” hoeveel mensen gebruik maken van de online cursus. Er zijn binnen een half jaar tijd ca. 60.000 bezoekers op de website geweest. Het totaal aantal unieke bezoekers was ca. 27.000! Op dit moment bezoeken gemiddeld ruim 400 personen dagelijks de website.

Mede door het feit dat er enthousiast gebruik wordt gemaakt van de website en -helaas- chronisch tijdgebrek onzerzijds, door allerlei omstandigheden, is nog niet al het cursusmateriaal gereed. Ook de examens zijn helaas nog steeds niet volledig gereed c.q. beschikbaar.

http://bijbelcollege.nl/