Tag: Christus

Door de Ogen van Marcus

Wie was Jezus van Nazareth? Wat is het verhaal rondom en van deze man, die tweeduizend jaar geleden leefde en van blijvende invloed op de geschiedenis van deze wereld is geweest?

Van zijn leven zijn meerdere verslagen beschikbaar, waarvan het oudste het “Evangelie van Marcus” is. In deze studie, een weerslag van een groot aantal lezingen/studie-avonden, wordt dit Evangelie van Marcus bestudeerd om zo een beter zicht te krijgen op de bijzondere man waarover dit Evangelie spreekt. We zien Jezus, door de ogen van één van zijn tijdgenoten en assistent en schrijver van Petrus – de Apostel die de leider van de jonge Christelijke kerk werd.

Nb! Veel van onze studies worden gratis aangeboden. Deze studie niet omdat u deze in druk kunt bestellen en/of als betaalde download. De opbrengst van de verkopen komen namelijk ten goede aan het werk van de Stichting Yarah, de auteur krijgt zelf géén vergoeding (ook niet voor de studie-avonden).

Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd of geprint en (gratis) worden doorgegeven aan anderen (uw bijbelkring, leestafel van uw kerk, vrienden, familie..)

A4, ringband (gedrukte versie), 106 pagina’s.

> Bestel het e-Boek (€3,95)
> Bestel de gedrukte versie (€ 9,95)

Woorden van Eeuwig Leven

Woorden van Eeuwig Leven - BijbelstudieWoorden van Eeuwig Leven
ongeloof, filosofie, wetenschap & religie…Hoe is het toch mogelijk, dat veel mensen in Nederland en andere westerse landen die zich uitgeven voor Christen woedend, gewoonweg ziedend, kunnen worden wanneer we het Woord van God, ook de basis van hun geloof zou je denken, openen? Dat zij, in plaats van Gods Woord, liever Nietzsche, Bonhoeffer, Kuitert, allerlei filosofen, enz. citeren en volgen? Dat zij liever hun eigen gedachten volgen; hun definitie van “waar God aan moet voldoen” of “wat God ten diepste betekent”…?

Maar laten we wel eerlijk zijn: niemand is hier vrij van. En daarom is het voor iedereen belangrijk te weten hoe Gods Woord hierover spreekt!

Download de brochure