Tag: Woord

Het Woord was God

Een recente post op bijbelstudie.info, over de Vulgaat, leidde tot een reactie die ik erg interessant vond. Op de foto van de Vulgaat staat een stukje van Johannes 1:1 (NBG) – “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.”

De NBV21 heeft het eveneens zo vertaald: “In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God”

Een broeder die de post via Facebook zag wees mij op de tekst in de Vulgaat. In de Vulgaat staat namelijk: “et Deus erat verbum”. Vertaald: “en God was het Woord”. Dit lijkt triviaal, dat de woordvolgorde is omgedraaid. Maar wie heeft er gelijk, de Vulgaat of (nagenoeg) alle tegenwoordige vertalingen?

Download (PDF formaat)

Woorden van Eeuwig Leven

Woorden van Eeuwig Leven - BijbelstudieWoorden van Eeuwig Leven
ongeloof, filosofie, wetenschap & religie…Hoe is het toch mogelijk, dat veel mensen in Nederland en andere westerse landen die zich uitgeven voor Christen woedend, gewoonweg ziedend, kunnen worden wanneer we het Woord van God, ook de basis van hun geloof zou je denken, openen? Dat zij, in plaats van Gods Woord, liever Nietzsche, Bonhoeffer, Kuitert, allerlei filosofen, enz. citeren en volgen? Dat zij liever hun eigen gedachten volgen; hun definitie van “waar God aan moet voldoen” of “wat God ten diepste betekent”…?

Maar laten we wel eerlijk zijn: niemand is hier vrij van. En daarom is het voor iedereen belangrijk te weten hoe Gods Woord hierover spreekt!

Download de brochure