Tag: leek

Data Bijbelstudies 2013-2014

De data voor de Bijbelstudies in Leek, voor het nieuwe seizoen zijn, onder voorbehoud. Raadpleeg altijd ivm eventuele wijzigingen zekerheidshalve de Agenda!

Leek (Groningen)

Studie-avonden 2013

bible_open_new9 en 23 september 2013
7 en 21 oktober 2013
4 en 18 november 2013
2 en 16 december 2013

Studie-avonden 2014

13 en 27 januari 2014
10 en 24 februari 2014
10 en 24 maart 2014:
7 en 21 april 2014:
19 Mei 2014
2 Juni 2014

Burgum (Friesland)

Studie-avonden 2013

3 september
17 september
1 oktober
15 oktober
29 oktober
12 november
26 november
10 december

Studie-avonden 2014

14 januari
28 januari
11 februari
25 februari
11 maart
25 maart
8 april
22 april
6 mei
20 mei
10 juni

 

 

Studie avonden 2012/2013

(data onder voorbehoud)

Leek (Gr)

De studie-serie over de Korinthe-brief zal worden verzorgd door Br. D. Pol, Groningen.
Studies over het Marcus Evangelie door Br. R. Brinkman, stg. Yarah.

Bijbelstudies Stg. BTO Yarah, Leek, GroningenDe data en onderwerpen voor D.V. de 2e helft van 2012 zijn:

24/09   Marcus Evangelie
08/10   1 Korinthe
22/10   Marcus Evangelie
05/11   1 Korinthe
19/11   Marcus Evangelie
03/12   1 Korinthe
17/12   Marcus Evangelie

U bent van harte welkom op deze studie-avonden! Neem een Bijbel (NBG, HSV) mee! De toegang is gratis, er is een collectebus aanwezig voor een (vrije) gift ter bestrijding van de kosten zoals materiaal, zaalhuur en andere onkosten.

Burgum (Frl)

In Friesland, Burgum, worden ook studie-avonden gehouden. Deze worden op een privé adres, op de dinsdagavonden, verzorgd. Het adres maken wij daarom niet via internet bekend. Neem voor informatie hierover contact met ons op.

Zie voor meer informatie en data de Agenda.

 

Informatie-avond New Tribes Mission

Leek / Zuidhorn, yarah.nl. Op 28 oktober 2009 jl. werd er door de stg. B.T.O. Yarah een informatie-avond georganiseerd over het zendings- en vertaalwerk van de New Tribes Mission (NTM).

Op deze zeer informatieve avond presenteerden de broeders Groot en Nugter van NTM, die beiden ervaring hebben als veldwerkers, het werk. Ze vertelden over het ontstaan van de organisatie, de werkwijze, methode(n) van vertalen, onderwijs geven uit de Bijbel aan onbereikte stammen en volken en uiteraard werden er af en toe ook de nodige verhalen uit de zendings-praktijk verteld.

Het NTM is in Nederland nog niet zo bekend maar heeft toch circa 60 medewerkers die in- of rond het zendingsveld actief zijn. Wereldwijd is het NTM één van de grootste zendingsorganisaties. Er wordt regelmatig samengewerkt met ondermeer Wycliffe. Het NTM heeft, voor Europa, in Engeland een eigen Bijbelschoolopleiding gericht op evangelisatie en vertaling van de Bijbel (taal leren, op schrift stellen en vertalen).

Na de pauze werd een zeer mooie, interessante, ongeveer 30 minuten durende film vertoond. De film vertelde het verhaal van twee zendelingen en hoe zij een dorp, meerdere dorpen, het evangelie brachten in hun eigen taal. De jarenlange arbeid leidde er toe dat er een zeer groot aantal mensen de Here Jezus leerde kennen!

Weinig belangstelling
Dat er voor zending, helaas, langzamerhand binnen veel kerken en gemeenten kennelijk nauwelijks tot geen belangstelling is werd pijnlijk duidelijk deze avond; er waren aan 17 kerken en gemeenten in de Noordelijke regio schriftelijke uitnodigingen verzonden, per email waren meer dan 400 uitnodigingen verzonden aan de verzendlijst van Yarah, posters waren opgehangen in ondermeer supermarkten, winkelcentra en kerken. Ook waren er nog flyers verspreid. Het resultaat? Er waren slechts een tiental bezoekers.  Dit in tegenstelling tot eerdere avonden en studiedagen (over andere onderpwerpen)!

Ondanks de teleurstellende opkomst was er een zeer goede collecte ten behoeve van het werk van de NTM en konden de sprekers de aanwezigen de hele avond zeer goed boeien. We kunnen daarom toch spreken van een zeer bijzondere en geslaagde avond!

Meer informatie
Meer informatie over het werk van de NTM is te vinden via hun website: http://nederland.ntm.org/

Foto’s

ntm_01br. Nugter

ntm_02Br. Groot

ntm_03Er was ook het nodige materiaal met meer informatie aanwezig

ntm_04..en vragen stellen, natuurlijk!