Tag: titus

De 4e Zendingsreis van Paulus

De studieserie, welke 4 avonden besloeg, over de 4e Zendings- of bemoedigingsreis van Paulus is beschikbaar gesteld via de website. In deze serie wordt de periode tussen de éérste en twééde gevangenschap van Paulus -in Rome- besproken.

Paulus heeft na zijn éérste gevangenschap in Rome nog geruime tijd vrijheid gekend en in die periode door Griekenland, Macedonië en Asia gereisd. In die periode schreef hij de brief aan Titus en de 1e brief aan Timoteüs. Tijdens zijn 2e gevangenschap, welke eindige met zijn martelaarsdood, schreef hij de 2e brief aan Timoteüs. Deze brieven worden in de context waarin zij geschreven zijn in vogelvlucht besproken.

Zie de Bijbelstudie pagina voor de Powerpoint-presentatie, hand-out en vervolgstudie. De studie mag, zoals altijd, gratis worden doorgegeven aan anderen.