Tag: paulus

Verzoening met God: worden alle mensen behouden?

Worden alle mensen, door oordelen heen, behouden? Is Jezus gestorven voor de gehele schepping en heeft Hij door Zijn dood en opstanding alles met God verzoend?

De presentatie duurt iets minder dan 10 minuten en legt uit waarom de leer van de Alverzoening, gezien vanuit de brieven van Paulus, geen stand kan houden.

Download de presentatie (PDF)
 

Bouwen met de Buit – Tabernakel, Tempel en de Gemeente

De relatie tussen het Oude en Nieuwe Testament in de bouw van de Tabernakel, de Tempel en het ontstaan van de Gemeente is een bijzondere relatie.

Er zijn meer overeenkomsten dan wij op het eerste gezicht denken. Wie was de ontwerper, de bouwmeester? Waarom was de ‘buit’ die gebruikt werd belangrijk voor de Tabernakel en de Tempel én, .. wat was dan de buit in die zin in het geval van de Gemeente?

Jesaja 49:25 (NBG51). Maar zo zegt de Here: Toch worden de gevangenen aan een sterke ontnomen, en ontkomt de buit van een geweldige. Ik zelf zal strijden tegen uw bestrijders en Ik zelf zal uw zonen redden.

Bij het bestuderen van het Oude Testament viel mij, naar aanleiding van de paralel die er is tussen de Tabernakel en de Tempel, iets op. Er werd in beide gevallen gesproken over ‘oorlogsbuit’ die als basis diende voor de bouw.

Daarnaast zijn er nog een paar andere paralellen te zien tussen de Tabernakel en de Tempel. En, er is eveneens een paralel in het Nieuwe Testament. Deze drie overeenkomsten zijn dermate bijzonder dat verder onderzoek natuurlijk niet alleen interessant is maar ons ook een paar belangrijke geestelijke lessen kan leren. Wat vertelt het Oude Testament, wanneer er gesproken wordt over de Tabernakel en de Tempel, ons over het Nieuwe Testament?

In Exodus 3:20-22 lezen we: 20 Daarom zal Ik Mijn hand uitstrekken en Egypte treffen met al Mijn wonderen die Ik te midden daarvan doen zal. Daarna zal hij u laten gaan. 21 En Ik zal dit volk genade geven in de ogen van de Egyptenaren. En het zal gebeuren dat u, als u weggaat, niet met lege handen gaat. 22 Elke vrouw moet aan haar buurvrouw en aan haar huisgenote zilveren en gouden voorwerpen vragen, en kleren, die u uw zonen en dochters te dragen moet geven. Zo zult u Egypte beroven. – Zie ook Exodus 12:35, 36.

Als je dat leest denk je onwillekeurig “wat raar, waarom moeten de Israëlieten ‘buit’ meenemen van de Egyptenaren?”. Wat heb je aan al dat zilver en goud als je als volk de woestijn in trekt? En wat heeft dat te maken met de Gemeente, de Kerk?

Download: Bijbelstudie, 15 pagina’s, A4, PDF-formaat.

De 4e Zendingsreis van Paulus

De studieserie, welke 4 avonden besloeg, over de 4e Zendings- of bemoedigingsreis van Paulus is beschikbaar gesteld via de website. In deze serie wordt de periode tussen de éérste en twééde gevangenschap van Paulus -in Rome- besproken.

Paulus heeft na zijn éérste gevangenschap in Rome nog geruime tijd vrijheid gekend en in die periode door Griekenland, Macedonië en Asia gereisd. In die periode schreef hij de brief aan Titus en de 1e brief aan Timoteüs. Tijdens zijn 2e gevangenschap, welke eindige met zijn martelaarsdood, schreef hij de 2e brief aan Timoteüs. Deze brieven worden in de context waarin zij geschreven zijn in vogelvlucht besproken.

Zie de Bijbelstudie pagina voor de Powerpoint-presentatie, hand-out en vervolgstudie. De studie mag, zoals altijd, gratis worden doorgegeven aan anderen.