Tag: Evangelie

Gratis download: “Door de Ogen van Marcus”

Wie was Jezus van Nazareth? Wat is het verhaal rondom en van deze man, die tweeduizend jaar geleden leefde en van blijvende invloed op de geschiedenis van deze wereld is geweest?

Van zijn leven zijn meerdere verslagen beschikbaar, waarvan het oudste het “Evangelie van Marcus” is.

Door de Ogen van Marcus

In deze studie, een weerslag van een groot aantal lezingen/studie-avonden, wordt dit Evangelie van Marcus bestudeerd om zo een beter zicht te krijgen op de bijzondere man waarover dit Evangelie spreekt.

We zien Jezus, door de ogen van één van zijn tijdgenoten en assistent en schrijver van Petrus – de Apostel die de leider van de jonge Christelijke kerk werd.

Deze uitgave, welke eerder alleen in druk verkrijgbaar was, is vanaf heden gratis beschikbaar gesteld.

De Bijbelstudie “Door de Ogen van Marcus” mag vrij worden gekopieerd of geprint en (gratis) worden doorgegeven aan anderen (uw bijbelkring, leestafel van uw kerk, vrienden, familie). Het is niet toegestaan deze uitgave via ander websites als download aan te bieden.

A4, 106 pagina’s. Alle rechten ©2012 R. Brinkman/Stg. Yarah

> Door de Ogen van Marcus, Gratis Download (PDF)