Tag: marcus

Gratis download: “Door de Ogen van Marcus”

Wie was Jezus van Nazareth? Wat is het verhaal rondom en van deze man, die tweeduizend jaar geleden leefde en van blijvende invloed op de geschiedenis van deze wereld is geweest?

Van zijn leven zijn meerdere verslagen beschikbaar, waarvan het oudste het “Evangelie van Marcus” is.

Door de Ogen van Marcus

In deze studie, een weerslag van een groot aantal lezingen/studie-avonden, wordt dit Evangelie van Marcus bestudeerd om zo een beter zicht te krijgen op de bijzondere man waarover dit Evangelie spreekt.

We zien Jezus, door de ogen van één van zijn tijdgenoten en assistent en schrijver van Petrus – de Apostel die de leider van de jonge Christelijke kerk werd.

Deze uitgave, welke eerder alleen in druk verkrijgbaar was, is vanaf heden gratis beschikbaar gesteld.

De Bijbelstudie “Door de Ogen van Marcus” mag vrij worden gekopieerd of geprint en (gratis) worden doorgegeven aan anderen (uw bijbelkring, leestafel van uw kerk, vrienden, familie). Het is niet toegestaan deze uitgave via ander websites als download aan te bieden.

A4, 106 pagina’s. Alle rechten ©2012 R. Brinkman/Stg. Yarah

> Door de Ogen van Marcus, Gratis Download (PDF)

Hoe lang bestaat het Nieuwe Testament eigenlijk al?

Hoe lang kennen we de boeken van het Nieuwe Testament, wat zijn de oudste exemplaren? Dit is een niet onbelangrijke vraag want daarmee hangt niet alleen de datering van de boeken samen maar ook de betrouwbaarheid.

Stel, ik zou een boek schrijven over iemand die 150 jaar geleden heeft geleefd. Mijn bronnen: mondelinge overleveringen. Dan zou de betrouwbaarheid er van behoorlijk matig zijn. Maar als ik een boek schrijf over de 2e wereldoorlog, nu zo’n 75 jaar geleden, kan ik nog voldoende mensen spreken en interviewen die deze oorlog meegemaakt hebben. Met andere woorden: uit de éérste hand hun verhalen optekenen, met elkaar vergelijken en zo tot een betrouwbaar verslag komen.

Met de kerstdagen hebben we herdacht dat Jezus is geboren (rond het jaar 4 voor de jaartelling). De eerste verslagen van zijn leven, gebaseerd op onderzoek en eigen ervaring van de geïnterviewden, verschenen rond het jaar 60 (Evangelie van Lucas bijvoorbeeld).

Een uitgebreide bestudering van de datering(en) van de Bijbelboeken en brieven in het Nieuwe Testament. De Evangelieën van Mattheüs, Marcus en Lucas alsmede de brieven van Paulus.

Het Nederlands Bijbelgenootschap claimt, op gezag van “moderne Bijbelwetenschappers”, dat “Het Nieuwe Testament veel later is geschreven” dan wij veelal op basis van de traditie hebben geleerd. Zoals bijvoorbeeld het Evangelie van Lucas; het zou volgens het NBG rond het jaar 80 en volgens sommigen zelfs pas uiterlijk rond 130 n.Chr. zijn verschenen.

Conclusie moet dan wel zijn: Lucas kan niet de schrijver  zijn(!) en dan zouden de Bijbelse gegevens die wij hebben, en de traditie, op dat punt een leugen verkondigen.

Ook zou Lucas zelf liegen wanneer hij claimt, in de Handelingen, samen met Paulus op te trekken (“wij”). Dat maakt per direct dan zo’n heel schrijven totaal ongeloofwaardig. Dat tast dan de basis van de geschiedenis van de Christelijke gemeente, de kerk, aan en is een ernstig probleem. Maar wat zegt het getuigenis van de vroege, “Apostolische Vaders”, de leerlingen van Johannes bijvoorbeeld (Papias, Polycarpus)? Wat zegt de Bijbel zelf?

De datering van de Bijbelboeken, de juiste datering, alsmede de brieven van Paulus, Petrus e.a. is enorm belangrijk. De Waarheid staat of valt daar mee! In dit uitgebreide artikel wordt daarom, met veel bronverwijzingen, onderzoek gedaan hier naar.

Download (PDF) of lees het hier online.