Tag: gemeente

LHGBT en DE BIJBEL (Nashville Verklaring)

LHGBT Nashille Verklaring en de BijbelWat zegt de Bijbel over het vraagstuk van genderdiversiteit en homoseksualiteit? Kunnen we als gelovigen vanuit Bijbels perspectief daar iets over zeggen?

De Nashville Verklaring heeft in heel Nederland veel beroering veroorzaakt.

De verklaring is ondertekend door meer dan 200 predikanten en prominenten uit Nederland uit de Protestants Christelijke kerken.

Ook SGP-leider Kees van der Staaij, andere prominenten uit SGP-kringen en sommige Evangelische predikanten zoals Ds. Bottenbley ondertekenden de verklaring.

WAT ZEGT DE BIJBEL?

De verklaring is opgesteld “met de Bijbel in de hand”. Echter, is de Bijbel zo rechtlijnig over dit onderwerp als de opstellers willen doen geloven. En, gaat het aan om de maatschappij op een dergelijke manier ‘een oordeel aan te zeggen’?

Wij zijn  ‘op de stoel van God’ gaan zitten wanneer het gaat over het wel of niet aanvaarden c.q. accepteren van ‘afwijking van de (biologische) norm’. Enerzijds aborteren we ‘disfunctionele’ mensen, anderzijds omarmen wij hen. We maken ‘wensbabies’, muteren genen, etc. Daar zit een, ethisch gezien, hele duistere kant aan. Het leven en welbevinden van de ene persoon wordt extreem waardevol en kostbaar gevonden en “mag wat kosten”; het andere leven eindigt in de container..

Dit (zeer uitgebreide) artikel, c.q. bijbelse verkenning, gaat dieper in op de vragen waar we tegen aan lopen in de hedendaagse maatschappij en gemeente (kerk). Vragen over ongehuwd samenwonen, abortus, homoseksualiteit, transgenders, de zondeval. Acceptatie van andersdenkenden. Het huwelijk. En: de context waarin, in de Bijbel, over een aantal van deze zaken wordt geschreven.

Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad (Gods) blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. – 1 Joh. 3:9; 1 Joh. 5:18

> Download het artikel (14 pagina’s, a4, PDF-formaat)

 

Samenkomsten in Noordhorn

Vanaf D.V. Zondag 7 September 2014 zal de EBG (Evangelische Bijbel Gemeente) samenkomsten gaan houden in het Groningse Noordhorn (vlakbij Zuidhorn, Groningen).

Bijbelstudies Leek, Groningen en Burgum, FrieslandVoorheen kwam de gemeente samen in Leek (Gr) maar doordat er met de plaats Leek (te) weinig binding was en de meeste bezoekers in Noordhorn en regionaal verspreid wonen was het een logischer keuze als plaats van samenkomst in Noordhorn verder te gaan.

Daarnaast is in Noordhorn een uitstekende locatie beschikbaar namelijk het Dorpshuis De Dörpsstee. Dit gebouw is zeer geschikt voor onze samenkomsten, het kinderwerk en daarnaast ook nog eens uitstekend toegankelijk voor ouderen en gehandicapten.

Tevens is in verband met de verhuizing een nieuwe website in gebruik genomen.

Locatie: Dorpshuis De Dörpsstee, Noordhorn
Aanvang: 10:00

Zie voor meer informatie de website
http://www.bijbelgemeente-noordhorn.nl/

Nieuwe studies

bible_pocastBijgaande treft u twee nieuwe Bijbelstudies aan welke wij recent in Leek met elkaar hebben gehouden.

  • Liefde en Respect – 1 Tim5_6
    Hoe gaan wij met elkaar om in de Gemeente van de Here Jezus Christus? In deze studie vanuit Timoteüs hoe de onderlinge omgang hoort te zijn.
    Dit gedeelte wordt vaak op oudsten/kerkeraad toegpast maar de toepassing is veel breder.
  • De Weg van de Here
    Een studie, in “vogelvlucht” op Jesaja 40-66, de “Troostliederen” of profetieën van Jesaja over de Knecht (Israël), de Dienstknecht (Yashuw’ah) en de heidenvolken.
    Een boeiende studie over deze prachtige gedeelten in Jesaja.

De studies zijn in PDF-formaat. Klik op de links (titel) om ze te downloaden.

Het Voorrecht van de Joden

world-history-jewish-1dhdlvo-292x300Bijbelstudie, Romeinen 3.

Rom 3:1 Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn?

Wij denken al snel dat in Rome een ‘heiden-gemeente’ was en Paulus daar aan schreef; dat was echter niet het geval! De gemeente bestond in eerste instantie namelijk vooral uit Joden. Pas nadat Paulus tot twee maal toe gevangen had gezeten in Rome kwam er ook een groot aantal heidenen tot geloof.

Dat verklaart ook waarom hij in hoofdstuk 2:17 schrijft:

17 Zie, u wordt Jood genoemd. U steunt op de wet en roemt in God, 18 en kent Zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen.

Ze werden Jood genoemd! De geadresseerden, de Gemeente in Rome, waren dus Joden! Vanuit de optiek van die ontvangers, de Christen-Joden of “Messiaanse Joden”, moeten we de Romeinen brief dan ook lezen en kijken wat we er vervolgens van kunnen leren.

In deze studie een uitgebreide beschouwing van Romeinen hoofdstuk 3.

> Download de studie hier (PDF)

De Opname van de Gemeente

De Opname van de GemeenteDe Opname van de Gemeente
Bijbelse Waarheid of Moderne Dwaling?
Is de gedachte dat er in de toekomst een ‘opname van de Gemeente’ zal komen een moderne dwaling, of is er sprake van een Bijbelse waarheid?

In deze brochure wordt ingegaan op een aantal vragen zoals de Bijbelse onderbouwing van de leerstelling en de geschiedenis er van; was er bijvoorbeeld al vroeg(er) in de geschiedenis iets over deze opvatting bekend? Hoe werd binnen de kerk van Rome en de Reformatie omgegaan met deze opvatting? Of was deze daar totaal niet bekend?

Aan de hand van eerder onderzoekswerk van James F. Stitzinger, Associate Professor of Historical Theology, en aanvullend eigen onderzoek probeert de auteur licht te werpen op deze vragen.

Het onderzoek heeft een aantal, met name in Nederland, onbekende en verrassende feiten boven water weten te halen.

Download de brochure.