Author: admin

Nieuwe website stg. Yarah en Updates BijbelCollege

De website van de Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs YARAH is vernieuwd. Dat wil zeggen: we hebben de website voorzien van een nieuwe lay-out en daarnaast de leesbaarheid verder verbeterd door een ander, groter, lettertype te gebruiken.

De website is daarnaast volledig ‘responsive’. Dat wli zeggen dat de website nu ook op een mobiele telefoon of tablet goed te bekijken is. Dit was voorheen iets minder goed geregeld.

De nadruk is daarmee nog meer komen te liggen op de inhoud van de website en niet op de Stichting zelf. Want, zo geloven wij, het is de inhoud die telt!

Wij hopen hiermee de bezoekers van de website van dienst te zijn geweest en met name ook de oudere bezoekers waarvoor een goed leesbare website natuurlijk van groot belang is.

BIJBELCOLLEGE

De website van het BijbelCollege, de gratis online Bijbelschool, is voorzien van een nieuw examen-systeem voor de online toetsen. Het oude systeem, de software, werd door de maker(s) niet meer onderhouden en werkt niet goed meer. Wij hadden daarom al een deel van de toetsen buiten gebruik moeten stellen maar dat is natuurlijk ongewenst. Daarom is nu de website enige tijd geleden voorzien van een nieuw systeem voor het afnemen van de online examens.

Het nieuwe systeem, en de vernieuwde site, is nu dus “live” en heeft als extra’s, ten opzichte van het oude systeem:

 • er worden ‘random’ vragen gesteld uit de database, op willekeurige volgorde;
 • U kunt nu maximaal drie keer een toets afleggen. Voorheen was dit slechts éénmaal (tenzij wij handmatig dit hadden gereset);
 • er wordt direct, op het scherm, een uitslag getoond.
 • U ontvangt per email een bevestiging van het behaalde resultaat!

Nieuw op de site:

 • Er is een nieuw aanvraagformulier voor certificaten gemaakt;
 • De informatie is compacter en overzichtelijker gemaakt.

Klik hier om verder te lezen: https://bijbelcollege.nl/nieuwe-examensysteem-gereed/

 

Stg. Yarah en de AVG: SSL verbinding en Privacyverklaring

Stichting Bijbels- & Theologisch Onderwijs Yarah heeft vanaf vandaag op haar website een privacy verklaring gepubliceerd en daarnaast ook een (veilige) SSL-verbinding geïmplenteerd.

De privacyverklaring kunt u hier vinden. Zoals u kunt zien verzamelen en verwerken wij geen persoonsgegevens die vallen onder de werking van de AVG wetgeving anders dan dat wij (tijdelijk) het ip-adres opslaan van bezoekers (maximaal 24 uur) voor het genereren van de bezoekersstatistieken.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Stopzetting samenkomsten

Helaas hebben wij ons genoodzaakt gezien de samenkomsten op zondagochtend in Noordhorn stop te zetten. Wij hebben deze beslissing moeten nemen met de nodige “pijn in het hart”. Helaas was het niet meer mogelijk vanwege gezondheidsredenen en organisatorisch werd het een en ander te belastend.

Van onze laatste samenkomst is een videoverslag gemaakt. Deze is onderstaand te bekijken.

Onze dank gaat uit naar alle leden, sprekers, bezoekers en bovenal onze Here die ons in de gelegenheid heeft gesteld ruim 11 jaar samen te komen rondom Zijn Woord in Noordhorn en, voorheen, in Leek.

Audio-archief

Er is in de loop der jaren een enorm audio/archief opgebouwd. Wij zullen proberen een groot aantal van deze verkondigingen zo spoedig mogelijk online te brengen. Een aantal (recente) spreekbeurten is beschikbaar via deze link: http://bijbelstudie.info/download.html

 

De Verloren Zoon

johanisbroodboomLukas 18:9-14, Lukas 15:11-32

In de gelijkenis van de “Verloren zoon” vertelt de Heer Jezus Christus veel meer dan dat wij als Westerse gelovigen ons vaak realiseren. De Heere kende als geen ander het Joodse gedachtegoed en alles wat daar verder aan verwant is.

Het is niet zoals ik vroeger in de Bijbelse geschiedenis hoorde dat de jongste zoon een slecht mens was omdat hij voor het overlijden van de vader zijn deel van de erfenis al op eiste.

Zo zat dit niet bij de Joodse traditie, want het was zo dat de oudste zoon het bedrijf, de werkzaamheden of de landbouw van de vader voort zette en de zonen na hem met een deel van hun erfenis vertrokken om ergens anders voor zichzelf een toekomst op gingen bouwen. Tot zo ver was er nog niets op de jongste zoon aan te merken, hij voldeed aan de toen gebruikelijke traditie…

Wat was dan wel het probleem? Waarom was hij een ‘verloren zoon’ geworden?

In deze prediking (studie) wordt hier nader op ingegaan.

> Download de studie (PDF)

 

De “Noorse Profetie” van Emanuel Minos

mosterdEr is op dit moment veel aandacht voor het onderstaande verhaal, in de wereld gebracht door Emanuel Minos (1925-2014), een Evangelist. Wij kregen het ook een aantal malen toegestuurd van mensen en er wordt enthousiast over geschreven op veel websites.

Wanneer er sprake is van een visioen of ‘gezicht’ is er sprake van profetie. Profetie heeft één kenmerk dat vooropstaat: het “ziet in de toekomst”.

In dit artikel analyseren we de profetie en gaan we kort in op Emanuel Minos die in veel artikelen “de Billy Graham van Noorwegen” wordt genoemd.

Vraag die centraal staat in het artikel: kloppen de feiten? En, ook niet onbelangrijk: is er enig bewijs dat deze profetie origineel in 1968 is uitgesproken?

> Download de PDF (volledig artikel)

Nieuwe layout website!

bijbel_openDe website van de Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs Yarah is geheel vernieuwd qua uiterlijk. De website is gemoderniseerd en nu ook goed te bekijken op mobiele apparaten zoals tablets en smartphones.

Inhoudelijk is de website ook hier en daar aangepast. De downloads (PDF- en audio) zijn natuurlijk allemaal nog aanwezig.

 

Bijbelstudies Noordhorn

bible_pocastHelaas zijn we tot de slotsom gekomen dat wegens gezondheidsomstandigheden en werk/studie het op dit moment niet (meer) mogelijk is om de Bijbelstudie-avonden in Noordhorn voort te zetten.

Via de diverse websites zijn natuurlijk de studies nog wel steeds beschikbaar.

Het spijt ons dat we de avonden niet voort kunnen zetten. Vanaf 1992 zijn, eerst onder de naam “Bijbel Aktueel” en sinds geruime tijd onder naam Stg. Yarah, er zeer veel studie-avonden, thema-avonden en thema-dagen georganiseerd en we hebben mogen zien dat het werk wereldwijd vrucht draagt. Daar zijn we zeer dankbaar voor. Maar helaas moeten we de studie-avonden na 23 jaar nu echt stopzetten.

 

Bijbelstudies Burgum (Friesland)

bible_pocastHelaas zijn wegens gezondheidsomstandigheden van zowel de studieleider als het gastgezin waar de Bijbelstudies in Burgum werden gehouden deze stopgezet.

In Friesland is door de Stichting Yarah meer dan 10 jaar bijbelonderwijs verzorgd. We mogen terug kijken op een gezegende tijd waarbij veel mensen het Woord van God met elkaar hebben mogen delen. Helaas is door leeftijd en ziekte het niet meer mogelijk dit voort te zetten.

In Noordhorn (Groningen) gaan de studies wel verder. Ook zijn via onze website binnenkort ook weer nieuwe studies in MP3-formaat beschikbaar.

Hij gaf ons Profeten

cover_hij-gaf-ons-profetenDe Bijbel bestaat voor een zeer groot deel uit profetie, voornamelijk in het Oude Testament. Maar, hoe om te gaan met deze oudtestamentische profetie en wat kunnen we er vandaag nog uit en van leren?

In deze schematische Bijbelcursus, gebaseerd op de video-lessen van dr. Pratt (Third Millenium Ministries) behandelen we onder andere de volgende onderwerpen:

 • Essentiële Hermeneutische Principes
 • Taak van de Profeet
 • Het Volk van het Verbond
 • De Dynamiek van het Verbond
 • Historische analyse van profetie
 • Literaire analyse van de Profeten
 • Het doel van voorspellingen
 • Eschatologie

Deze schematische lessen zijn verder voorzien van links naar de originele, Engelstalige, video’s van Dr. Pratt. De serie is zodanig vormgegeven dat niet alle teksten zijn uitgeschreven, het is dus een studie-handboek waarbij u zelf de Bijbel ter hand kunt nemen om studie te maken van het onderwerp.

Download de cursus (PDF, 34 pagina’s)
– Binnenkort volgen nog audio opnames van de studie-avonden/besprekingen

Zeven dagen zult gij arbeiden?

7dagenEen studie die in eerste instantie over een aantal niet verbonden onderwerpen lijkt te gaan maar waar we wel een rode draad in kunnen zien: van de koopzondag naar sabbat, van sabbat naar de wet van Mozes naar de Schepping, de afgoderij van vroeger (Israël) en nu – de “Stinkgoden” (HSV) of “drekgoden” (SV) zoals de Bijbel ze noemt. En de gevolgen van het nalopen van die goden voor de hedendaagse Gemeente van Christus Jezus.

Is er voor de gemeente of kerk binnen afzienbare tijd nog wel plaats en mogelijkheid om (op zondag) samen te komen rondom het Woord van God? Moeten we wel op zondag bijeen komen en niet liever op de sabbat?

Deze studie, PDF-formaat, is te downloaden (rechtstreekse link) via de website van de Stg. BTO Yarah via de Bijbelstudie pagina of via de onderstaande link.

> Klik hier