Author: admin

Zeven dagen zult gij arbeiden?

7dagenEen studie die in eerste instantie over een aantal niet verbonden onderwerpen lijkt te gaan maar waar we wel een rode draad in kunnen zien: van de koopzondag naar sabbat, van sabbat naar de wet van Mozes naar de Schepping, de afgoderij van vroeger (Israël) en nu – de “Stinkgoden” (HSV) of “drekgoden” (SV) zoals de Bijbel ze noemt. En de gevolgen van het nalopen van die goden voor de hedendaagse Gemeente van Christus Jezus.

Is er voor de gemeente of kerk binnen afzienbare tijd nog wel plaats en mogelijkheid om (op zondag) samen te komen rondom het Woord van God? Moeten we wel op zondag bijeen komen en niet liever op de sabbat?

Deze studie, PDF-formaat, is te downloaden (rechtstreekse link) via de website van de Stg. BTO Yarah via de Bijbelstudie pagina of via de onderstaande link.

> Klik hier

Nieuwe website Bijbel College

bijbelcollegenieuwesiteDe nieuwe website van het BijbelCollege is online! 

Niet alleen de lay-out is vernieuwd en overzichtelijker, ook is er een nieuw online examen-systeem geïntroduceerd. Het systeem bestaat uit drie overzichtelijke en eenvoudig te bedienen toetsen.

Het Yarah Bijbel College is een online Bijbelschool zonder winstoogmerk. U kunt via onze Bijbelschool gratis alle lesmaterialen downloaden op uw computer, tablet (Android of iPad) of telefoon en bestuderen wanneer het u uitkomt. Thuis, onderweg, in de pauze op school of werk.

Sinds de nieuwe opzet van het Bijbel College, waarbij studenten online examen kunnen doen en daarmee ook certificaten en zelfs een Diploma Bijbelse Studies kunnen behalen hebben diverse cursisten een certificaat en diploma behaald. Het studeren aan het Bijbel College is gratis. Voor het verstrekken van de certificaten en diploma’s wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Zie http://www.bijbelcollege.nl/

Aktie voor Mercyline Foundations

Vanuit de Bijbelgemeente Noordhorn en mede het BijbelCollege.nl (een initiatief van de Stg. Yarah) willen we deze decembermaand graag een inzamelingsactie houden voor Mercyline Foundations.

mercyline

De hulp die wij willen verlenen is rechtstreeks zonder overhead, zonder organisatie waar geld aan de strijkstok blijft hangen; het gaat rechtstreeks op de rekening van de organisatie in Oeganda.

Mercyline Foundations begon als een school(tje) voor kinderen in Uganda maar uiteindelijk doen ze nu ook veel opvang van Aids-wezen, kinderen die zonder ouders kwamen en het was voor hen kiezen of delen: de kinderen aan hun lot overlaten of opvangen. Ze kozen voor het laatste.

Ze hebben voornamelijk behoefte aan muskietennetten en voedsel. De officiële doelstelling van Mercyline is nu dan ook:

To establish a firm Christian foundation for the HIV/AIDS orphaned, vulnerable children and widows affected by the war in northern Uganda. To give hope by lifting Jesus up and ministering love and care so that He may draw all to Himself. James 1:27 John 3:3 Mark 16:15-18, John 12:32

Oftewel: een stevige, gezonde, Christelijke basis voor HIV/AIDS wezen bieden, kwetsbare kinderen en weduwen de zijn getroffen door de oorlog in Noord-Uganda. Hoop geven door Christus te verheerlijken en liefde en zorg te geven zodat ze tot Hem getrokken zullen worden.

Op zondag 28 december zal in de Bijbelgemeente Noordhorn een collecte worden gehouden voor het werk van Mercyline maar wij nemen de vrijheid om ook u een bijdrage te vragen. De nood is hoog!

U kunt rechtstreeks een bijdrage overmaken via paypal op het adres: mercy_line@live.com

U kunt ook een bijdrage overmaken op het rekening nummer van stg. BTO Yarah, onder vermelding van “Mercyline”. Wij willen graag voor eind december het totaalbedrag overmaken.

STG BIJBELS EN THEOLOGISCH ONDERWIJS YARAH
Rek.nr. NL54 INGB 0004 4755 98
o.v.v. MERCYLINE

Bijbelstudies weer van start

Bijbelstudies Leek, Groningen en Burgum, FrieslandDe Bijbelstudie-avonden van de stichting Yarah gaan weer van start!

De avonden in zowel Noordhorn als Burgum worden ‘aan huis’ gehouden, dit adres publiceren wij hier daarom niet. U kunt voor meer informatie hierover contact met ons opnemen.

AGENDA

Studie-avonden Noordhorn
De studies in Noordhorn worden gehouden op de Maandagavond

  • 23-09-2014
  • 07-10-2014
  • 21-10-2014
  • 04-11-2014
  • meer data volgen

Studies Burgum
De studies in Burgum worden op Dinsdagavond gehouden.

Studie-avonden 2014

  • 16-09-2014
  • 30-09-2014
  • 14-10-2014
  • 28-10-2014
  • meer data volgen

Samenkomsten in Noordhorn

Vanaf D.V. Zondag 7 September 2014 zal de EBG (Evangelische Bijbel Gemeente) samenkomsten gaan houden in het Groningse Noordhorn (vlakbij Zuidhorn, Groningen).

Bijbelstudies Leek, Groningen en Burgum, FrieslandVoorheen kwam de gemeente samen in Leek (Gr) maar doordat er met de plaats Leek (te) weinig binding was en de meeste bezoekers in Noordhorn en regionaal verspreid wonen was het een logischer keuze als plaats van samenkomst in Noordhorn verder te gaan.

Daarnaast is in Noordhorn een uitstekende locatie beschikbaar namelijk het Dorpshuis De Dörpsstee. Dit gebouw is zeer geschikt voor onze samenkomsten, het kinderwerk en daarnaast ook nog eens uitstekend toegankelijk voor ouderen en gehandicapten.

Tevens is in verband met de verhuizing een nieuwe website in gebruik genomen.

Locatie: Dorpshuis De Dörpsstee, Noordhorn
Aanvang: 10:00

Zie voor meer informatie de website
http://www.bijbelgemeente-noordhorn.nl/

Twaalfjarige Jezus in de Tempel

De twaalfjarige Jezus in de TempelEr zijn vele opvattingen over wat de Here Jezus heeft gedaan tussen zijn 12e en ca. 30e levensjaar. Eén van die opvattingen is dat Hij in Engeland geleefd en onderwezen zou hebben.

Is dit vanuit de Bijbel een verdedigbare opvatting, of moeten we hier spreken over een fantasievolle invulling van een ‘hiaat’ in de Bijbelse geschiedschrijving. Of, is er helemaal geen sprake van een hiaat en geeft de Bijbel een duidelijk antwoord op de vraag wat de Here deed voor zijn publieke optreden en hoe Hij aan zijn kennis van het Woord en inzichten kwam?

In deze prediking/korte studie wordt verder ingegaan op deze vragen, beginnend bij de Twaalfjarige Jezus in de Tempel, een gedeelte dat veel openbaart aan ons op dit gebied!

Prediking/studie. Gratis download, PDF-formaat

In het graf bij de Rijke

Lege Graf, PasenAls het aan de Joodse, religieuze, leiders had gelegen was Jezus  “in de hel” geworpen en niet in een graf gelegd.

Als het graf van de Heer Jezus, de Messias, niet “bij de rijken” was geweest zou de lichamelijke opstanding van onze Here er heel anders uit hebben gezien. Misschien kunnen wij zelfs stellen dat wanneer de leiders van het volk hun zin hadden gekregen er naar de mens gesproken, mogelijk geen opstanding was geweest!

In deze prediking wordt ingegaan op het sterven van Christus Jezus en hoe- en waarom hij in het graf van de rijke Jozef  terecht kwam.

Studie/Prediking, Pasen 2014, PDF-bestand

Bijbelstudies in Noordhorn

Bijbelstudies vanaf 10 maart in Noordhorn (Groningen)

Bijbelstudies Leek, Groningen en Burgum, FrieslandDe Bijbelstudie-avonden in Leek werden gehouden in een (gehuurde) zaal. Wegens het feit dat een aantal bezoekers in de loop der tijd afhaakte en de kosten daarom ten opzichte van het aantal bezoekers te hoog werden, hebben we besloten de Bijbelstudies in Leek (weer) voort te zetten “aan huis”, in Noordhorn.

De vaste bezoekers zijn inmiddels op de hoogte gesteld van de nieuwe locatie. Wilt u ook de studie-avonden bezoeken, neemt u dan s.v.p. vooraf even contact op, want we willen op onze website géén privé (woon)adressen publiceren.

David, Koning van Israël

Gratis Bibjelstudie over David, Koning van IsraëlDe afgelopen maanden hebben we tijdens de Bijbelstudie-avonden in Leek (klik hier voor meer informatie) een gedeelte van het leven van David bestudeerd. Deze Bijbelstudie is nu afgerond en daarom als gratis download hier verkrijgbaar.

In deze studie staat vooral centraal hoe David het punt bereikte dat hij Koning van Israël werd, de historische feiten rondom het Koningshuis van David en de toekomst van het Koningshuis van David – dat tot een ééuwig Koningschap over Israël is gesteld.

We gaan door diverse hoofdstukken van 1 en 2 Samuël heen maar ook andere Bijbelgedeeltes worden uiteraard bestudeerd alsmede diverse buiten-Bijbelse bronnen zoals archeologische vondsten.

> Download (PDF, 60 pagina’s a4)

 

Nieuwsbrief 8/2013

Er is deze maand een (korte) nieuwsbrief verschenen. De nieuwsbrief bevat ondermeer de agenda voor het nieuwe seizoen, wat achtergrond informatie en een financieel verslag t/m augustus.

De nieuwsbrief is zodanig opgemaakt dat u bij het afdrukken kunt kiezen, mits uw printer dit ondersteund, voor “Afdrukken als boekje”, dan neemt de nieuwsbrief slechts één vel a4 (dubbelzijdig).

> Download: 2013-08 Nieuwsbrief